Agents Rurals denuncien dos caçadors per repoblar conills sense autorització

Els conills localitzats pels Agents Rurals
photo_camera Els conills localitzats pels Agents Rurals

El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) dels Agents Rurals ha denunciat dos caçadors per repoblar conills sense autorització dins una àrea privada de caça al terme municipal de Torà, a la Segarra.

Els caçadors denunciats no tenien autorització i no van poder acreditar la procedència dels exemplars de conill ni disposaven de cap guia de transport per tal de comprovar el seu correcte estat sanitari. Els denunciats havien alliberat els animals dins unes instal·lacions a mode de sistema d’aclimatació temporal per facilitar la seva adaptació en el terreny.

Aquesta mateixa àrea ja havia estat denunciada amb anterioritat per irregularitats en la seva gestió cinegètica per ús d’arts prohibits de caça. Els Agents Rurals incrementen les actuacions en àrees de caça, molt especialment en les que s’ha detectat amb anterioritat indicis o evidències d’una gestió incorrecta de l’acotat

La població de conills arriba als 162 exemplars per quilòmetre quadratsEls fets ocorreguts suposen una infracció a la normativa de caça, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya. Aquesta resolució disposa que cal obtenir autorització de l’òrgan competent per a la repoblació i que, un cop aprovada, s’ha de comunicar al cos d'Agents Rurals amb una antelació mínima de 48 hores.

L'alliberament i repoblació de conill de bosca les comarques de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre on poden ocasionar danys als conreus i infraestructures agràries és prohibida. 

Cal recordar que a les comarques de Lleida els danys provocats pels conills en conreus ha fet que en alguns municipis del Segrià s'hagi declarat l'Emergència Cinegètica per fer-hi front

D’altra banda, aquest tipus d'actuacions només es poden realitzar amb animals procedents d’explotacions cinegètiques amb un programa de profilaxi i lluita aprovat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació atesa la normativa de regulació de les explotacions ramaderes que allotgin espècies cinegètiques. Cal recordar que resta expressament prohibit repoblar amb híbrids de conill de bosc.

La repoblació d’espècies sense autorització i l’alteració dels plans de gestió cinegètica aprovats per l’administració com a eina de gestió en les àrees privades de caça pot fer que es produeixin desequilibris en les poblacions existents a la zona o al seu ecosistema i això pot provocar danys als conreus agrícoles. A més, el fet de que no se segueixi un control sanitari pot originar una greu afectació a les poblacions salvatges per contagi de malalties.

Comentaris