28.09.2021 |

Sant Ramon millora l'estat dels camins de Viver

Amb aquesta obra es vol promoure la utilització de la xarxa de camins rurals

sant ramon2
Els camins de Viver. Fotografia: Ajuntament de Sant Ramon.
Sant Ramon millora l'estat dels camins de Viver

Sant Ramon vol promoure la utilització de la xarxa de camins rurals del municipi per tal que puguin ser utilitzats amb normalitat no només per vehicles associats a les explotacions ramaderes i agrícoles, sinó també per altres vehicles en general, ciclistes i vianants, tot descongestionant els trams de carreteres interns.

Per aconseguir aquest objectiu cal assegurar la qualitat dels camins i el seu correcte manteniment. És per aquest motiu, que s'ha procedit a l'obra d'arranjament dels camins del nucli de Viver (al nord del terme municipal de Sant Ramon).

Els camins objecte de la intervenció comuniquen el nucli de Viver amb el poble veí de Portell

Les obres han consistit en repassar la base del paviment, fer una compactació definitiva i donar cert pendent als camins per tal de facilitar l'evacuació d'aigües pluvials.

El cost de l'obra ha estat de 14,299,96 €, amb una subvenció per part de la Diputació de Lleida de 13.815,37 €

Aquest any s'arranjaran els camins de Sant Ramon, i els dos vinents anys, els camins de Guspi i Portell respectivament.

Sant Ramon millora l'estat dels camins de Viver
comentaris