27.11.2021 |
Territoris.cat

Sorea inspecciona tota la xarxa de clavegueram de Cervera

Un sistema de neteja avançada obté informació de l'interior dels col·lectors i permet detectar incidències

SOREA inspeccio Cervera 1 interior
El procés d’inspecció afectarà els 56 kilòmetres que integren la xarxa de clavegueram de Cervera
Sorea inspecciona tota la xarxa de clavegueram de Cervera

Sorea, l'empresa gestora del cicle integral de l’aigua, es troba en procés d’inspecció dels 56 kilòmetres que integren la xarxa de clavegueram de Cervera, gestionada per Aigües i Serveis de Cervera i Segarra (EASCS). Les revisions, que van començar el juliol i finalitzaran el pròxim mes d’octubre, tenen l’objectiu d’avaluar l’estat de funcionament de la xarxa i detectar possibles deficiències en les instal·lacions.

La xarxa de clavegueram és una part essencial del cicle urbà de l’aigua complint amb tres funcions bàsiques: d’higiene, evitant el contacte de les aigües residuals amb l’ésser humà; d’antiinundació, minimitzant l’efecte de les pluges; i de protecció mediambiental, evitant l’abocament d’aigües residuals. 

Les tasques van començar el juliol i finalitzaran el pròxim mes d’octubre

Les inspeccions es realitzen mitjançant càmeres fixes de perxa, que són dispositius amb un element telescòpic (perxa) que permet els operaris realitzar inspeccions des de l’exterior dels pous i revisar no només el mateix pou, sinó també un tram important dins les instal·lacions i avaluar el seu estat. L’ús de les càmeres fixes de perxa eviten la necessitat d’accedir a la xarxa i, per tant, es redueixen riscos operatius.

Segons fonts de l'empresa, gràcies a l’ús de càmeres fixes de perxa i l’eficiència de les inspeccions, s'ha pogut aplicar l’anomenat sistema de neteja avançada en el manteniment de la xarxa de clavegueram de Cervera. Amb aquest sistema s’assoleix un millor estat de conservació de la xarxa, modificant les periodicitats de neteja i optimitzant els costos de manteniment en funció de les seves característiques i necessitats. Es defineix on, quan i amb quins mitjans és més recomanable realitzar cada actuació. La utilització d’aquesta nova tecnologia permet obtenir més informació de l’estat dels col·lectors i d’altra banda, l’optimització de recursos fa que es puguin assolir nous objectius més ambiciosos en la gestió del servei.

Sorea inspecciona tota la xarxa de clavegueram de Cervera
comentaris