30.11.2022 |

EL TIPUS IMPOSITIU D’IBI URBÀ ES MANTINDRÀ EN UN 0,94% I EL D’IBI RÚSTIC, EN UN 0,54%

Alcarràs congela impostos i taxes i amplia la bonificació als vehicles Zero, Eco i híbrids

Imatge Alcarràs
Imatge aèria d'Alcarràs.
Alcarràs congela impostos i taxes i amplia la bonificació als vehicles Zero, Eco i híbrids

L’Ajuntament d’Alcarràs congela enguany ordenances fiscals i impostos i amplia als vehicles que funcionen amb biogàs, metà i derivats, gas natural o liquat i hidrogen la bonificació del 75% en l’Impost de Circulació a la que, fins ara, es podien acollir els vehicles Zero, ECO i híbrids amb motor de benzina i emissions menors a 120 g de CO₂. Tot plegat va estar aprovat ahir en sessió ordinària de Ple celebrada a l’ajuntament on es va debatre un Ordre del Dia que incloïa dos punts més, un referit a l’aprovació contracte de lloguer entre el consistori i l’empresa que gestiona la planta de tractament de purins d’Alcarràs i altre vinculat a una esmena necessària al conveni que manté l’ajuntament amb el Servei Català de Trànsit.

Així, i gràcies a l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals d’impostos per l’exercici 2021, les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’IBI corresponent a l’immoble on està empadronada la unitat familiar i, igualment, els propietaris que hagin instal·lat als seus immobles sense estar-ne obligats sistemes d’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia solar seran bonificats també amb un 25% a la quota d’aquest impost. També, i prèvia sol·licitud, es bonificarà en un 95% la quota íntegra de l’IBI a aquells propietaris que duguin a terme activitats que es considerin d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de l’ocupació que així ho aconsellin.

A Alcarràs, enguany, el tipus impositiu d’IBI urbà es mantindrà en un 0,94% i el d’IBI rústic, en un 0,54%

A banda, a l’Impost de Circulació, als titulars de vehicles catalogats com Zero Emissions o ECO segons el registre de la DGT elèctrics o no catalogats i que siguin híbrids que funcionin amb benzina i emissions de fins a 120 gr/km de CO₂​ s’afegeixen ara els propietaris de vehicles que es moguin gràcies a biogàs, gas natural o liquat, metanol, metà o hidrogen a l’hora de gaudir de la bonificació del 75%  a la quota d’aquest impost durant els seus primers quatre anys al municipi. També, els propietaris de vehicles catalogats com a històrics o amb una antiguitat mínima de 25 anys gaudiran d’una bonificació del 100% en aquest impost. “Congelem taxes i impostos, mantenim bonificacions per col·lectius sensibles i ampliem altres que ja existien per aconseguir que es puguin beneficiar més alcarrassins i alcarrassines. El moment actual és el que és i un increment de càrrega impositiva no pertoca ara”, explica l’alcalde Manel Ezquerra.

Per últim, i també per recomanació de la Diputació de Lleida, es limita la bonificació vigent del 95% en l’Impost de Transmissions de terrenys i immobles per causa de mort als descendents i adoptats de primer grau, cònjuges i ascendents i adoptants.

Alcarràs congela impostos i taxes i amplia la bonificació als vehicles Zero, Eco i híbrids
comentaris