27.11.2022 |

Alcarràs modifica l’ordenança de trànsit davant l’augment de l’ús de patinets

El ple del consistori ha limitat la velocitat d’aquests vehicles a més d’un seguit de normes que caldrà complir pel seu ús

Els patinets elèctrics han modificat l'ordenança reguladora del trànsit municipal
Els patinets elèctrics han modificat l'ordenança reguladora del trànsit municipal
Alcarràs modifica l’ordenança de trànsit davant l’augment de l’ús de patinets

L’Ajuntament d’Alcarràs, en sessió plenària, ha aprovat la modificació de la seva ordenança reguladora del trànsit per tal de regular la circulació pel terme municipal de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) amb garantia de seguretat pels vianants, conductors i altres usuaris de l’espai públic, inclosa la ciutadania que utilitza aquests nous vehicles.

La modificació arriba després que, aquesta tardor, el consistori impulsés una campanya de sensibilització per promoure l’ús responsable d’uns vehicles als quals se’ls havia de donar resposta, ja que, tal i com ha explicat l’alcalde d’Alcarràs, Jordi Janés, no són joguines.

AlcarasAmb la modificació, patinets elèctrics i similars no podran circular per voreres i zones de vianants com ara el tram del carrer Major que va des de la plaça de l’Església fins al carrer Joan Maragall i sí ho podran fer a parcs i places, zones 30 i espais on vorera i calçada estiguin al mateix nivell. La velocitat màxima permesa serà de 10 km/h a parcs, places i passejos i de 25 km/h a les altres zones on es permet la circulació, com les zones 30. L’ús d’aquests vehicles queda limitat a persones més grans de 16 anys i els menors d’aquesta edat només en podran fer ús a espais tancats al trànsit i sota la supervisió de persones tutores.

La modificació també inclou canvis pel que fa a la circulació de bicicletes, monopatins i similars, que han de circular per itineraris senyalitzats.

Com a norma general, es fixa l’obligació de conduir aquests vehicles amb diligència i precaució, a un mínim d’un metre dels vianants i la línia de façanes, sense haver consumit drogues i sense una taxa d’alcohol superior al límit permès. Els vehicles de mobilitat personal amb motor i dos rodes han de ser conduïts amb casc i portar avisador acústic i els de tot tipus s’han d’estacionar a llocs reservats o espais on no entorpeixin el trànsit de vianants o la circulació de vehicles.

Adaptació de l’ordenança de civisme

D’altra banda, l’Ordenança Municipal de Convivència i Civisme també ha estat modificada per adaptar-la al sistema de recollida de residus porta a porta, el qual es va implantar al municipi al desembre del 2019.

Així, i des d’ara, l’ordenança fixa la obligatorietat de separar els residus en fraccions i lliurar-los de la manera adequada en els cubells corresponents que lliura l’empresa que gestiona el servei. Al text síndica també que les microdeixalleries són espais per portar els residus domèstics que no han pogut ser recollits de manera convencional en necessitar un tractament especial. Igualment, i com a norma general, es fixa que les persones propietàries o generadores de residus són responsables del destí d’aquests i, si no es lliuren al servei de recollida de la forma establerta, es considerarà que hi ha una infracció.

Alcarràs modifica l’ordenança de trànsit davant l’augment de l’ús de patinets
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement