Alpicat obre el termini per optar a ajuts per millorar empreses i establiments comercials

Les subvencions seran del 40% del pressupost presentat amb un màxim de 1.000 euros per sol·licitant, o bé del 60% si la inversió es fa amb empreses amb domicili fiscal al municipi

Alpicat Convocatòria ajuts comerç intrior
photo_camera El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos a partir de la publicació al BOP

L’Ajuntament d’Alpicat ha obert la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per la implantació i millora d’empreses i establiments comercials d'Alpicat, un cop que aquesta ja ha estat publicada pel Butlletí Oficial de la Província (BOP) del passat 2 de febrer. Els beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts són les persones físiques o jurídiques (fins a 5 assalariats), i per accedir-hi es farà sota el procediment de concurrència competitiva.

Entre les despeses subvencionades s’inclouen les inversions necessàries per adaptar-se a canvis normatius; l’adaptació de locals per a implantació de noves activitats; a maquinària necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat; els equips informàtics exclusivament vinculats a l’activitat empresarial; les instal·lacions i obres (exposició i venda, senyalització, accessibilitat, sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc.); el mobiliari necessari per al correcte desenvolupament de l’activitat; els projectes arquitectònics i interiorisme; i la implantació de comerç electrònic.

Les inversions per adaptar-se a canvis normatius o la implantació de comerç electrònic, entre les despeses subvencionades 

Pel que fa a la quantia dels ajuts, aquests seran del 40% del pressupost presentat (excloent l’IVA), amb un màxim de 1.000 euros per empresa o establiment comercial sol·licitant, o bé del 60% si la inversió es fa amb empreses amb domicili fiscal a Alpicat.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de dos mesos a partir de la publicació al BOP, mentre que el termini d’execució de les inversions serà de l’1 de gener al 31 de desembre del 2017.              

Aquesta línia de subvencions aprovada per la Junta de Govern Local té com a objectiu la concessió de subvencions per a l’impuls i millora de l’activitat comercial i empresarial a Alpicat, cercant la modernització i millora dels establiments, així com l’increment de la qualitat dels productes i serveis de les empreses ubicades al municipi. El repte és fomentar el teixit comercial i empresarial com a eina bàsica de cohesió i impuls a l’activitat econòmica d’Alpicat. És per aquest motiu que s’han aprovat les bases per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva, regulant i fixant els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que atorga l’Ajuntament d’Alpicat a través de la Regidoria d’Economia.

Comentaris