Consultes en línia i exposicions: els nous serveis de la biblioteca d'Aitona

El seguit de millores que s'han fet a la biblioteca inclou una actuació sobre les instal·lacions
photo_camera El seguit de millores que s'han fet a la biblioteca dAitona inclou una actuació sobre les instal·lacions.

L’Ajuntament d'Aitona remodela la Biblioteca per integrar-se al Directori de Biblioteques de Catalunya. L’actualització permetrà als usuaris de la Biblioteca Domingo Espax accedir, entre d’altres, al servei de préstec interbibliotecari, al circuit d’exposicions o al conjunt de les biblioteques públiques catalanes.

L’Ajuntament d’Aitona aposta per la Biblioteca municipal com a centre neuràlgic que gesta l’activitat cultural i lúdica al municipi

El consistori treballa perquè, a través del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca Domingo Espax es doti a partir d’aquest 2019 amb el catàleg íntegre de serveis que ofereixen els equipaments bibliotecaris estables.

Els avantatges de ser al Directori de Biblioteques de Catalunya

En entrar la Biblioteca Domingo Espax a formar part enguany del Directori de Biblioteques de Catalunya, els aitonencs usuaris de l’equipament podran accedir al conjunt íntegre de prestacions que el Departament de Cultura ofereix als equipaments bibliotecaris estables; entre elles, l’accés a registres cartogràfics normalitzats, la localització automatitzada dels materials de la Biblioteca, la consulta en línia de la informació sobre els fons propis i els de la resta de biblioteques de Catalunya, l’automatització del servei de préstec, la possibilitat d’utilitzar el carnet de la Biblioteca municipal a la resta de biblioteques públiques catalanes, o l’accés al servei de préstec interbibliotecari. A més, la Biblioteca municipal formarà el personal de l’equipament, organitzarà tallers i activitats de foment de la lectura i s'integrarà en els circuits d’exposicions.

La presentació de la biblioteca renovada

La Biblioteca municipal renovada es presentarà públicament durant el mes de febrer de 2019. L’actuació de millora les instal·lacions, que s'ha fet en paral·lel a les gestions per ampliar el catàleg de serveis de la biblioteca, va finalitzar el passat mes de desembre i que ha tingut un cost de 60.000€ cofinançats entre l’Ajuntament i el Departament de Cultura.

L'actuació sobre l'equipament ha consistit en l’adequació de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, la substitució de les lluminàries per tecnologia LED, l’habilitació de nova climatització, pintura i la renovació del mobiliari

Comentaris