L'Ajuntament de Lleida sanciona dues cadenes de supermercats per no reciclar correctament

La Paeria de Lleida ha sancionat als set establiments de la cadena de supermercats Mercadona, amb 2.800 euros, i a Carrefour amb una multa de 400 euros, per no separar correctament els residus comercials en origen i no lliurar-los de forma separada
Contenidors de recollida selectiva a Lleida
photo_camera Contenidors de recollida selectiva a Lleida

L'Ajuntament de Lleida ha sancionat dues cadenes de supermercats de la ciutat per no separar correctament els residus comercials en origen i no lliurar-los de forma separada al gestor de residus o al servei municipal de recollida. Aquesta infracció administrava, és considerada com a falta lleu, segons l'ordenança municipal, i s'ha quantificat en 400 euros, corresponent al grau mínim. 

Contenidors de recollida selectiva a LleidaEl total de les sancions és de 2.800 euros a Mercadona, ja que la sanció s'aplica als set establiments que la cadena té a la ciutat, així com una multa de 400 euros a Carrefour. L'expedient sancionador a ambdues empreses es va iniciar al novembre després que al febrer de l'any passat es comprovés que l'empresa no lliurava les deixalles de forma separada al gestor de residus o al servei municipal de recollida.

La Paeria va notificar electrònicament el decret d'inici de l'expedient, amb els fets que va motivar la seva incoació, qualificació i sancions que correspondrien

Així mateix, al mateix document s'informava de la possibilitat de reconèixer voluntàriament la seva responsabilitat i de formular al·legacions o proposar proves, en un termini de vuit dies hàbils, així com de realitzar el pagament voluntari amb reducció de l'import de la sanció.

Com que no es va obtenir resposta, la Paeria es va continuar amb el procediment, d'acord l'Ordenança, amb la resolució que contemplava l'import íntegre de la sanció.

De conformitat amb la mateixa ordenança i del citat al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per la comissió d'aquesta infracció es podrien imposar multes de 400 a 4.000 euros, quedant establerta en 400 euros

El tinent d'alcalde, de la Paeria de Lleida, Sergi Talamonte, ha afirmat que la majoria de comerços a la ciutat fan bé la separació de residus encara que hi ha casos, com aquests, en els quals s'ha hagut d'actuar amb la voluntat d'evitar aquesta actitud vetllar pel compliment de l'ordenança.
Contenidors de recollida selectiva a Lleida

Els grans productors generen el 76,5% dels residus de la capital del Segrià

Des de principi d'any, un 76,5% dels residus generats pels grans productors s'han recollit de manera selectiva. La recollida a grans productors supera la tona de residus, amb 1.088.080 quilos, una quarta part del volum total d'aquesta brossa és rebuig. El paper i el cartró i l'orgànica representen el 58% per cent de la recollida selectiva, seguit dels envasos, amb un 17%, la resta, un, 1,4%, correspon al vidre.

Comentaris