23.05.2022 |

Torrebesses bonificarà als immobles que instal·lin sistemes d’energia solar

Ho farà fins al 25% de l’IBI durant quatre anys, i fins el 75% del permís d’obres d’aquelles construccions que els incorporin

Vista del municipi  de Torrebesses.
Vista del municipi de Torrebesses.
Torrebesses bonificarà als immobles que instal·lin sistemes d’energia solar

Torrebesses ha aprovat una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per aquells habitatges on s’instal·lin sistemes d’energia solar per aprofitament elèctric o tèrmic d’autoconsum.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant els quatre anys posteriors a la instal·lació i per poder accedir-hi caldrà que l’immoble tingui assignat ús residencial i que la instal·lació de sistemes d’energia solar no sigui obligatòria per cap altra normativa

En la mateixa línia, l'Ajuntament de Torrebesses concedirà una bonificació del 75% de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) quan s’incorporin equips per l’aprofitament elèctric i tèrmic de l’energia solar per autoconsum. Aquest s’aplicarà sempre que no hi hagi cap altra normativa o ordenança que ho faci obligatori.

L’objectiu d’aquestes mesures fiscals és incentivar la instal·lació de sistemes d’aprofitament energètic que contribueixin a un ús racional i responsable de l’energia

Aquestes mesures s’emmarquen dins l’estratègia compartida dins la Comunitat de Municipis del Segrià Sec de potenciar criteris de sostenibilitat i responsabilitat vers l’entorn.

Torrebesses bonificarà als immobles que instal·lin sistemes d’energia solar
comentaris