La Diputació de Lleida aprova més de 31 milions d'euros en plans per a l’activació del món local i comarcal

Una partida de 4,5 milions d'euros està destinada a donar suports als consells comarcals per a la contractació de 18 nous secretaris i interventors i cobrir el dèficit actual d'aquests professionals en els ens locals
Ple Diputació de Lleida 21 de juliol ©Diputació
photo_camera Ple Diputació de Lleida 21 de juliol ©Diputació

La Diputació de Lleida va aprovar el passat dijous diversos plans de cooperació amb els ens locals que ascendeixen a més de 31 milions d'euros. Una xifra que es distribueix en 4,5 milions d'euros al Pla de Cooperació Comarcal 2022, el Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2022-2023, rebrà una aportació plurianual de 19 milions d'euros; 6,5 milions d'euros es destinen al Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i EMD del territori de Lleida per a l'exercici 2022; el Pla de Cooperació Municipal per a fer front a les despeses derivades de la campanya agrària 2022, es finançarà amb una aportació de 400.000 euros.

Ple Diputació de Lleida 21 de juliol ©Diputació
Ple Diputació de Lleida 21 de juliol ©Diputació

La sessió Plenària també va aprovar els plans econòmics als consells comarcals i al Conselh Generau d’Aran per, d’una banda, promocionar les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI per l’anualitat any 2022, amb una partida de 400.000 euros, i de l’altra, promocionar, planificar i fer un estudi de les polítiques d’habitatge per la present anualitat, per un valor de 390.000 euros

Es destinen 6,5 milions d'euros per amortir les dificultats dels increments de preus dels ajuntaments -els més petits i amb un major risc de despoblament del país

Una partida de 4,5 milions d'euros està destinada a donar suports als consells comarcals en la contractació de més secretaris i interventors per a les entitats locals. En total es preveu la incorporació de 18 professionals que es podran contractar de manera més funcional amb un procediment simplificat.

Les aportacions es completen amb 19 milions d'euros en ajuts als municipis en inversions de futur, i 400.000 euros per tenir cura de persones treballadores de la campanya de la fruita.

Altres temes 

La sessió plenària va debatre l’aprovació inicial de dos Plans econòmics als Consells Comarcals i al Conselh Generau d’Aran, el primer per a la promoció, planificació i estudi de les polítiques d’habitatge, any 2022, i el segon per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI, any 2022.

També s’ha aprovat inicialment el “Projecte constructiu. Millores locals i estabilització de talussos a la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror. Tram de la Guàrdia de Noguera–Sant Esteve de la Sarga”.

Mocions

En l’apartat de les mocions, es va aprovar la presentada pels grups polítics del PSC, UA i JxCat, per a l’aprovació de l’Estatut del Municipi Rural. També es va debatre i aprovar parcialment, la moció presentada pel grup polític d’ERC, per a l’impuls de l’Agenda Rural de Catalunya, excepte el punt que feia referència a instar als partits i agrupacions d’electors que es presentin a les eleccions municipals del proper 28 de maig de 2023, a incorporar en els seus programes les propostes de l’Agenda Rural, que es va rebutjar.

El grup d’ECP va portar al ple la moció per a la prevenció d’incendis i la defensa del medi forestal a les Terres de Lleida, Alt Pirineu i l’Aran, que es va aprovar. I es va debatre i aprovar la moció presentada pel grup polític de Cs per a la continuïtat dels educadors socials als centres educatius.

Comentaris