14.08.2022 |
Territoris.cat

ASPID ultima un Pla Pilot que permetrà a 7 discapacitats guanyar autonomia personal

Es tracta del primer projecte d'aquestes característiques que s'engega a l'Estat espanyol

aspid2
ASPID ultima un Pla Pilot que permetrà a 7 discapacitats guanyar autonomia personal

Amb el nom de 'Dispositiu Innovador en Vida Independent i Suports de l'Entorn', ASPID ha posat en marxa un projecte pilot destinat a que 7 persones amb discapacitat física i/o afectació neurològica assoleixin un alt grau de vida independent.

La iniciativa es portarà a terme durant 1 any, durant el qual un equip transdisciplinar treballarà per aconseguir que aquests usuaris aconsegueixin una major autonomia personal i funcional en el seu propi entorn.

El projecte parteix del plantejament d'oferir els serveis i suport específics que necessita cada persona en funció de les seves necessitats, singularitats i característiques individuals, i implica la intervenció d'un equip professional itinerant que acompanyarà cada usuari en el seu dia a dia en el seu propi entorn

Cal considerar que avui dia els recursos i dispositius existents per a les persones amb discapacitat física i neurològica resulten generalment insuficients en garantir i afavorir l'exercici de la pròpia autonomia.

El programa consta de dues fases, una més teòrica, el procés de disseny metodològic del nou servei; i l'altra més pràctica, un pilotatge per a determinar l'efectivitat i adequació del servei dissenyat (metodologia, equip professional, activitats...) al grup de persones amb discapacitat física i/o afectacions neurològiques que són objecte del mateix.

En el projecte intervindran quatre disciplines, des de la psicologia, teràpia ocupacional, el treball social i el suport per part d'un integrador social i/o auxiliar sociosanitari

La filosofia del projecte pretén potenciar una sèrie de drets de la persona, com són la capacitat d'escollir, independentment de la seva diversitat funcional; el dret a exercir el control sobre la pròpia vida; el dret a la participació en la societat i en la vida comunitària; la possibilitat de gaudir de les llibertats fonamentals i en igualtat de condicions, i el respecte a la pròpia dignitat.

El projecte respon també a la les noves estratègies dels organisme Internacionals orientades a una major personalització de les intervencions adreçades a aquest col·lectiu amb sistemes integrats de serveis de proximitat.

ASPID ultima un Pla Pilot que permetrà a 7 discapacitats guanyar autonomia personal
comentaris
Entering on the requested page Skip advertisement