ASS PLUS primera entitat a Lleida amb la Certificació d’Expert en Protecció de Dades E.P.D.

L'Associació professional de Consultors en Protecció de Dades (ApCpD) ha atorgat la distinció de consultor certificat a ASS PLUS, garantint una praxis i professionalitat per la prestació de serveis en Protecció de Dades. 

1miquel
photo_camera Miquel Serrano, responsable de ASS PLUS, primera entitat lleidatana amb la Certificació d'Expert en Protecció de Dades.

Notícia d'empresa

ASS PLUS primera entitat a Lleida amb la Certificació d’Expert en Protecció de Dades E.P.D.

La Certificació com Expert en Protecció de Dades (E.P.D.), neix de la necessitat de dotar d’eines als diferents professionals que ofereixen serveis en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tan internament a les empreses, com de forma externa per poder certificar els seus treballs. 

Lamentablement existeixen moltes persones i organitzacions que ofereixen serveis en matèria de protecció de dades, de forma molt poc professional, amb gran desconeixement de la legislació, aplicant tècniques comercials de dubtosa legalitat i que en general deixen en una precària situació d’acord a les exigències de la normativa en protecció de dades als responsables de fitxers. 

Per aquest motiu aquesta Certificació E.P.D. atorgada per l’Associació professional de Consultors en Protecció de Dades  (ApCpD), dotarà dels més alts estàndards teòrics/pràctics a l'entitat ASS Plus consultor certificat, el que garanteix una praxis i professionalitat per la prestació de serveis en Protecció de Dades.

ASS PLUS
APLICACIONES, SOLUCIONES Y SERVICIOS S.L.

Seu central:  Pl. Generalitat, 23
25243 EL PALAU D’ANGLESOLA (Lleida)

T. 973 710 989 M. 638 630 982

www.assplus.org

Comentaris