Posar fi a la doble discriminació de ser doma i tenir un trastorn mental, objectiu de Salut Mental Catalunya

El risc de patir depressió de les dones amb trastorn triplica el dels homes. El rol tradicional de la dona fa que dediqui el doble de temps a les tasques de cura, una desigualtat que afecta la seva salut mental
Salut Mental Catalunya demana acabar amb la doble discriminació per ser dona i tenir un trastorn mental
photo_camera Salut Mental Catalunya demana acabar amb la doble discriminació per ser dona i tenir un trastorn mental

La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dona amb la campanya #DonaiSalutMental que vol incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut mental. L’objectiu és donar veu a les dones amb problemes de salut mental i combatre el doble estigma pel fet de ser dona i tenir un trastorn mental, a través de l’apoderament de les dones i la sensibilització, no només del moviment associatiu en salut mental, sinó també de la societat en general.

Salut Mental Catalunya demana acabar amb la doble discriminació per ser donaLa Federació SMC, com a membre de la Confederación Salud Mental España (SME), participa en la Red Estatal de Mujeres de SME i se suma al manifest amb motiu del Dia de la Dona. Així, donem suport a les següents reivindicacions:

 • Com a estratègia preventiva fonamental en salut mental, necessitem una educació no sexista centrada en l’autonomia, la inclusió, la corresponsabilitat i les cures.
 • La consolidació professional de la figura de l’assistència personal experta en gènere i salut mental.
 • Garantir l’accessibilitat universal en tots els serveis públics a més d’altres dispositius específics de protecció com els destinats a dones víctimes de violència masclista.
 • Garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en els serveis públics i de salut mental amb equips formats, coordinats i interdisciplinaris.
 • La preservació dels nostres drets i autonomia en tots els àmbits prestant especial atenció a les situacions de crisi, institucionalització i / o tutela.
 • La implantació d’una Renda Bàsica Universal que garanteixi una vida digne.
 • Un mercat laboral orientat a la conciliació, adaptat a la diversitat, no sexista i respectuós amb la salut mental.
 • Ampliar la recerca en sexologia, gènere i salut mental que estableixi les bases en la creació d’una figura experta que ens ofereixi suport i acompanyament professional.
 • Serveis públics d’informació, orientació i acompanyament amb perspectiva de gènere sobre la maternitat i, si escau, planificació familiar que ens doni suport en el procés de la presa de decisions en condicions d’igualtat i llibertat.
 • Establir mecanismes d’acollida i reagrupament familiar en situacions de crisi i/o violència.
 • Implantació de protocols específics en els serveis salut mental per a la detecció i el tractament de situacions de violència.
 • Difondre una imatge positiva i realista en salut mental a partir de l’anàlisi i la reflexió de les nostres diverses circumstàncies com a dones.
 • Fomentar l’ús d’un llenguatge no sexista, inclusiu i positiu en salut mental.

“Les dones cuidadores també necessitem que ens cuidin”

Salut Mental Catalunya demana acabar amb la doble discriminació per ser dona i tenir un trastorn mental InfoLes dones dediquen el doble de temps que els homes a les tasques de cura d’un familiar. Aquesta desigualtat en l’organització de la cura té un impacte directe sobre la gestió del temps i sobre la salut de les dones. El perfil de la persona que té cura d’un familiar amb problemes de salut mental és una dona de 64 anys que dedica més de 21 anys de la seva vida a aquesta tasca. A l’Espai Situa’t, servei d’informació i orientació del projecte “Activa’t per la salut mental”, un 78% de les consultes en relació a un familiar o persona a càrrec amb trastorn mental les fan dones.

Salut Mental Catalunya demana acabar amb la doble discriminació per ser dona i tenir un trastorn mental 2Mercè Torrentallé, una de les 25 dones que forma part de la Red Estatal de Mujeres que ha elaborat el manifest de Salud Mental España amb motiu del Dia de la Dona 2020, explica que “les persones cuidadores també necessitem que ens cuidin”. En aquest sentit, la presidenta de l’Associació Salut Mental La Noguera, i vocal de la Federació SMC, posa en valor el suport mutu entre les dones amb problemes de salut mental. “Necessitem explicar i compartir què ens passa com fem en els grups de dones amb problemes de salut mental del Projecte Salut Mental i Dona de la Federació, que es basen en el suport mutu entre iguals”, explica.

El risc de patir violència de gènere es multiplica entre 2 i 4 vegades

Salut Mental Catalunya demana acabar amb la doble discriminació per ser dona i tenir un trastorn mental 3El risc que té una dona amb problemes de salut mental de patir violència en la parella es multiplica entre 2 i 4 vegades respecte a les dones en general, segons dades de SME. L’evidència és que el 80% de les dones amb trastorn mental que viu en parella ha patit algun tipus de violència, per part d’aquesta parella, més de la meitat ha patit violència física, i més de el 40% ha estat víctima de violència sexual al llarg de la seva vida. Concretament, la infància és l’etapa més vulnerable. En aquesta etapa de la vida, el percentatge d’abús sexual a nenes és molt elevat, ja que arriba al 26%. Quan es donen aquestes violències, el 42% reconeix no identificar-les com a tals i, als que sí que les reconeixen i les denuncien, no se’ls dóna credibilitat a causa del seu trastorn mental.

Comentaris