22.05.2022 |

Els nois d'11 i 12 anys es podran vacunar contra el virus del papil·loma humà

El calendari vacunal de Catalunya inclourà aquesta dosi a partir del pròxim curs (2022-2023)

Virus del papil·loma humà
Virus del papil·loma humà
Els nois d'11 i 12 anys es podran vacunar contra el virus del papil·loma humà

A partir del curs 22-23, Catalunya inclourà la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nois que cursin 6è de primària en el calendari de vacunacions.

Salut ha engegat aquesta mesura adreçada a nois d'11 i 12 anys amb la voluntat de garantir la protecció enfront de la infecció del VPH tant en nois com en noies i, per tant, per garantir l’equitat entre ambdós sexes

Així, s'ha iniciat el procés de compra de vacunes contra el VPH (nonavalents) per incorporar la vacunació en nois. En total la compra per al curs vinent serà de 175.000 dosis, unes 70.000 per a nois, amb una inversió total d’uns 8,2 milions d’euros.

El VPH és una infecció de transmissió sexual (ITS) que s’estima que el 85-90% de les dones i dels homes sexualment actius adquiriran en algun moment de la seva vida.

Fins ara, el calendari de vacunacions de Catalunya només recomanava la vacunació contra el VPH en noies als 11-12 anys i en persones amb condicions de risc.

Amb aquesta mesura es garanteix l’equitat independentment del sexe i la seva protecció davant la infecció pels genotips de VPH inclosos en les vacunes

Actualment, les vacunes administrades a Catalunya protegeixen contra 9 dels més de 100 tipus de VPH existents i representen el 90% de protecció contra el càncer de coll uterí i el 90% de les berrugues anogenitals.

La vacunació en noies als 11-12 anys va començar a implementar-se el curs 2007-08 i va provocar la disminució de més del 60% de la incidència de les berrugues anogenitals en noies d’entre 16 i 19 anys, una dècada després.

Aquesta vacunació ha donat protecció indirecta en nois i homes, amb la reducció d’un 4-6% de les berrugues genitals i la reducció de certs genotips, alhora que ha donat també protecció indirecta a noies i dones no vacunades. És per això que la inclusió de la vacuna en nois compleix criteris d’equitat i igualtat en conferir la protecció directa.

A Catalunya, l’any 2021 el percentatge de noies que es van vacunar  durant el curs 2020-21 va ser del 86%

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va aprovar l’any 2018 l’estratègia europea de la salut dels homes, on es recomanava la promoció del paper d’adolescents i homes en polítiques, programes i serveis relacionats amb les ITS, i la Comissió Europea, dins del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer exposa que la vacunació és una eina per la lluita contra el càncer. La Comissió Europea  incentiva als estats membres a ampliar la vacunació contra el VPH en nois i noies, proposant recolzar aquesta iniciativa amb fons específics dins del programa 'La UE per a la Salut'.

Les vacunes a Catalunya no són obligatòries, però és important que tots els infants i adults estiguin vacunats per evitar-ne les malalties o les seves complicacions. Les incloses al calendari vacunal s’administren gratuïtament als centres vacunals.

Els nois d'11 i 12 anys es podran vacunar contra el virus del papil·loma humà
comentaris