Els universitaris de primer curs iniciaran classes amb un 65% de presencialitat

Les classes per a l'alumnat de nou ingrés començaran el 30 de setembre a Lleida, mentre que la majoria d'altres cursos ho faran el 21
udl2
photo_camera A les classes s'haurà de mantenir la distància de seguretat

El curs 2020-2021, l'alumnat de primer de la Universitat de Lleida (UdL) tindrà un 65,7% de classes presencials, mentre que l'estudiantat de la resta de cursos un 61,6%.

Aquests percentatges són fruit de l'execució dels criteris que recull l'addenda al marc per a la planificació de la docència a la UdL curs 2020-21, aprovada ahir pel Consell de govern.

Les directrius bàsiques del document tenen a veure amb la implantació d'un model de docència mixta que combini classes presencials i virtuals, tot prioritzant la presencialitat a primer curs, en activitats de caire pràctic i en assignatures amb un nombre reduït d'alumnat

Les activitats presencials per a un mateix grup s'han de concentrar en franges horàries per reduir el nombre de dies que els estudiants hagin de venir físicament a la UdL, mentre que les no presencials es faran en l'horari establert.

L'addenda recomana fer-les mitjançant videoconferències síncrones (on l'estudiantat hi participa simultàniament) que s'enregistraran perquè puguin estar posteriorment a disposició de l'alumnat.
   
La capacitat de les aules s'ha definit a partir de l'aplicació d'un distanciament físic d'1,5 metre entre persones i l'ocupació màxima de l'aula en base a 2,5m2 per persona. Si amb aquesta ordenació no s'aconsegueix una distància mínima d'1,5m, serà obligatori l'ús de mascareta.

El document recomana al professorat ser proactiu en adaptar noves metodologies docents, com ara la docència inversa, l'aprenentatge basat en problemes, l'ús de simuladors virtuals, així com intensificar l'avaluació continuada de les matèries

El Consell de govern també ha aprovat el calendari acadèmic general de la UdL de graus i màsters per al proper curs, així com els dels diferents centres, que s'han modificat pel retard de la selectivitat enguany i el consegüent retard de la matrícula de primer curs.

Les classes per a l'alumnat de nou ingrés començaran el 30 de setembre a Lleida, el 29 a Igualada i el 22 al centre adscrit Ostelea (Barcelona). Les sessions de benvinguda per l'alumnat de centres propis tindran lloc el 24 i 25 de setembre.

Pel que fa als altres cursos, la majoria de titulacions comencen les classes el 21 de setembre, a excepció de les de Ciències de la Salut, INEFC i Ostelea que ho faran el 14 de setembre.

Comentaris
Més a Societat