Més de 100 famílies ponentines, sense plaça a l'escola tot i el sorteig i tenir punts

Les afectades, que concursaven tant a centres públics com concertats, s'organitzen a través de la plataforma 'Famílies ponentines afectades per l'arbitrària assignació de places educatives'

Es consolida la plataforma 'Famílies ponentines afectades per l'arbitrària assignació de places educatives'
photo_camera Es consolida la plataforma 'Famílies ponentines afectades per l'arbitrària assignació de places educatives'

El dijous 2 de juny, un grup de famílies d'arreu de Ponent es reunia a Lleida per tal d'organitzar-se després que els seus fills i filles hagin estat exclosos de les places a les quals optaven en centres públics i concertats a causa de la reserva extra d'aquestes a infants amb necessitats especials (NEE).

Les famílies afectades concursen per obtenir una plaça a centres educatius dels estudis d'infantil, primària i secundària

Es tracta d'un centenar de famílies, de diverses realitats socioeconòmiques, que tot i entrar als centres escollits per puntuació o d'acord amb el número del sorteig de desempat, s'han vist fora d'aquests -fins i tot ha estat així en alguns casos tot i haver posat 6 o 7 centres a la llista inicial-.

Des de 'Famílies ponentines afectades per l'arbitrària assignació de places educatives', la plataforma que els aixopluga, assenyalen la poca transparència i la desinformació per part dels Serveis Territorials de Lleida, així com de la Comissió de Garanties d’Admissió al llarg del procés d’inscripcions als centres educatius.

En molts casos, el pla alternatiu que se'ls proposa resta lluny de complir els objectius d'escola de proximitat publicitats des de la Conselleria d'Educació així com per la Paeria de Lleida; i en altres, ni tan sols es facilita la plaça tot i tenir germans més grans al centre.

Davant d’aquesta mala gestió i falta de previsió al llarg del procés d’inscripció i de la poca empatia mostrada davant el neguit de les famílies de Ponent, la plataforma preveu mobilitzar-se pròximament així com reunir-se amb diversos representants educatius.

Els infants, els principals afectats d'aquestes mesures. Fotografia: Cedida.
Els infants, els principals afectats d'aquestes mesures. Fotografia: Cedida.

Els antecedents
El passat mes de febrer, el Conseller d’Educació va anunciar dues novetats que determinarien el procés de preinscripció en centres educatius de cara al curs vinent 2022-23.

Primerament, la reducció de ràtios a les aules a grups d’Infantil 3 (I3) perquè, segons s’explica a la nota de premsa del govern emesa el passat 24 de febrer de 2022, “ [...] el Servei d’Educació de Catalunya ofereix a I3 un 8% més de grups malgrat que l’alumnat disminueix en un percentatge del 6%, prop de 3.500 alumnes menys”; i, segonament, l’aplicació del Decret d’Admissió amb l’objectiu d’eliminar la segregació escolar a l’entrada del sistema educatiu.

La segregació escolar, de la teoria a la pràctica
La problemàtica rau en la posada en pràctica d'ambdues novetats, ja que creen dos grans inconvenients a les famílies immerses en el procés d'aconseguir una plaça per escolaritzar els seus fills i filles.

Per una banda, moltes famílies van veure el dia del procediment del desempat per sorteig com es quedaven fora de les múltiples opcions que havien posat a la seva sol·licitud de preinscripció.

Les mobilitzacions davant d'aquesta situació són presents arreu de Catalunya

Altres famílies, partint del número resultant del sorteig per desempat realitzat l'11 de maig a Barcelona, haurien de tenir la plaça gairebé garantida en vistes del número de places disponibles al centre escollit en primera opció, i tenint present que el període de reclamacions per puntuacions ja havia caducat.

La sorpresa els arribà a partir del divendres 27 de maig, quan moltes van rebre un correu electrònic del Departament on se'ls informava que no havien aconseguit cap plaça als centres sol·licitats i, per tant, calia realitzar una ampliació a la sol·licitud amb les places restants d'altres centres educatius.

El termini de presentació d'aquesta ampliació de preinscripció acabava l'1 de juny a les 23:59 hores

Serveis Territorials d'Educació a Lleida. Fotografia: Cristina Mongay.
Serveis Territorials d'Educació a Lleida. Fotografia: Cristina Mongay.

Les famílies afectades, en lluita
Moltes d'aquestes famílies van preguntar als centres educatius el motiu pel qual es podien haver quedat fora de les places, qui mostraren un desconeixement sobre els canvis que s’estaven realitzant en l’oferta de places ordinàries i específiques que prèviament havien informat les portes obertes dels centres educatius i que el Departament d’Educació s’encarrega de publicitar a través del portal web del mapa escolar preinscripcio.gencat.cat.

Ha estat en aquest context, i a través dels contactes personals, amb els dels centres i de la mà de les xarxes socials, que veu la llum la plataforma 'Famílies ponentines afectades per l'arbitrària assignació de places educatives'

El motiu pel qual un ampli alumnat ha quedat fora dels centres escollits -tant de caràcter públic com concertat- rau en un punt de la Resolució que parla del procediment d'inscripció -canvi dut a terme arran d'aquesta eliminació de la segregació escolar que parlàvem abans-.

Segons sembla, la Comissió d’Admissions es guardava la possibilitat que les places ordinàries passessin a ser places per cobrir sol·licituds d’alumnes amb necessitats educatives específiques (NESE).

Aquesta Comissió, després de veure la quantitat de dictàmens realitzats per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), van decidir modificar una quantitat que encara avui es desconeix de places ordinàries. A les famílies els sorprèn el fet que a altres territoris de Catalunya l'oferta inicial ja contemplava aquesta necessitat d’augment de places NESE i així ho havien informat les famílies des de l’inici del procés de preinscripcions.

La plataforma té coneixement que diverses de les escoles on aquestes places han estat modificades no han arribat a tenir cap sol·licitud per part d’alumnes amb NESE

Altres famílies que el dia del sorteig van veure com es quedaven fora no rebien aquest correu, invitant-los a ampliar la seva sol·licitud. Per tant, podrien entendre que han aconseguit una plaça en algun dels centres que tècnicament no podien entrar.

Pel que ha pogut esbrinar 'Famílies ponentines afectades per l'arbitrària assignació de places educatives'  a través de fons del sector educatiu, la intenció de la Conselleria podria ser agafar sol·licituds NESE que els havia tocat per puntuació o sorteig i invitar-los a canviar la seva matrícula a causa del fet que ja hi havia una alta taxa d’alumnes amb NESE en aquell centre, allunyant així a totes les famílies d’aquella escola que els seria més favorable tant per la seva conciliació de la vida social, familiar, laboral i escolar com pel projecte educatiu preferent.

La plataforma entén l'objectiu, però no les formes per lluitar contra la segregació escolar, ja que va en detriment del dret de totes les famílies

Per últim, 'Famílies ponentines afectades per l'arbitrària assignació de places educatives'  a través de fons del sector educatiu puntualitza que un centre educatiu és un servei públic de proximitat i un objectiu que no pot assolir-se després de lesionar-ne d’altres.

Comentaris