17.01.2022 |
Territoris.cat

Garantir l'accés a la terra per mantenir el territori viu

Vista aèria dels regadius i del Canal d'Urgell - Territoris.cat
Vista aèria dels regadius i del Canal d'Urgell - Territoris.cat
Garantir l'accés a la terra per mantenir el territori viu

Garantir l'accés a la terra per mantenir el territori viu. Aquesta seria, en termes molt generals, la idea de l’última jornada organitzada per la Fundació Món Rural per tractar la qüestió de la revitalització del món rural, una qüestió central en l’actualitat, especialment, al territori lleidatà. La jornada, sota el nom Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals, va tenir lloc el passat dimecres 12 de juny al Centre d’Estudis i Recursos Culturals de Barcelona on, juntament amb la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i l’Associació Europea d’Institucions de Desenvolupament Rural (AEIAR) van abordar aspectes clau en aquest sentit. L’accés a la terra i el seu preu o la regulació del sòl agrari a la Unió Europea van ser alguns dels temes centrals de la jornada, mentre que tots els organitzadors haurien coincidit en remarcar la importància de poder accedir a terres com a element productiu necessari per totes les persones que volen emprendre un projecte empresarial al sector agrari, o que en volen consolidar un d’existent, per donar continuïtat així a l’activitat d’aquestes zones. D’aquesta manera es facilita el relleu generacional i la incorporació i consolidació de projectes, persones i talent al sector agrari. 

El Canal Principal al seu pas pel Pla d'Urgell - Josep Anton PérezEl Canal Principal al seu pas pel Pla d'Urgell - Josep Anton Pérez

En aquest sentit, també va remarcar-se la importància de prioritzar en l’accés a la terra col·lectius determinats (com ara joves, dones, o d’altres col·lectius específics) i amb uns mètodes productius concrets (com per exemple l’agroecologia). Aquests són recursos a tenir en compte per orientar el relleu del sector i el model productiu agrari actual, en paral·lel a una actualització de la regulació.

Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’Espais Agraris, amb la qual s’hauria volgut donar resposta a una reivindicació històrica del sector i del territori, que permetrà definir de forma més exacta què són els espais agraris i identificar aquells que tenen un alt valor agrari, amb l’objectiu de preservar-los. Per altra banda, la normativa permetrà posar en funcionament un mecanisme que ajudarà a millorar la mobilització de les terres, especialment les que es trobin en desús o en estat no productiu, amb transparència i garanties, per així disposar de la màxima superfície agrícola en condicions de producció.  D’aquesta manera es facilitarà la incorporació de noves persones a l’activitat agrària per afavorir el relleu generacional, així com el dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin

Un dels moments més esperats de la jornada va ser la presentació de l’Associació Europea de Desenvolupament Rural, a càrrec del seu president, Michael Baylac

La primera sessió expositiva va tractar sobre les inversions i moviment de capital en sòl agrari a la Unió, a càrrec de Maxime Obe, assistent parlamentari MEP proust, i d’Anne-Françoise Melot, cap de la unitat de Lliure circulació de capital i aplicació del dret de la UE. La política europea i legislació agrària van ser els temes de la segona ponència, a càrrec de Gerard Peltre, president de l’associació International Ruralitat, i Josep Pena, director dels serveis territorials a Barcelona.

Els assistents a la jornada 'Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals' - Fundació Món RuralEls assistents a la jornada 'Regular el sòl agrari per revitalitzar les zones rurals' - Fundació Món Rural

Un cop exposat el marc teòric, es va dur a terme el debat sobre la necessitat de la regulació del sòl agrari a la Unió Europea, en el qual hi van participar els ponents anteriors i, a més, Sònia Callau, Cap de la Unitat de Suport als Espais Agraris a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona; Volker Bruns, president de l’Associació d’entitats de gestió de sòls i establiment rural (Alemanya) i Emmanuel Hyest, president de la Federació Nacional de la SAFER (França). Josep Pena va cloure la jornada emplaçant els assistents a seguir treballant conjuntament per revitalitzar el món rural.

Garantir l'accés a la terra per mantenir el territori viu
comentaris