La nau fabricava, comercialitzava i distribuïa productes fitosanitaris en tot el territori nacional

Una empresa de la Noguera fabricava i distribuïa fitosanitaris sense autorització

Els agents del Seprona i inspectors de Sanitat Vegetal de Lleida van descobrir una nau on hi havia una zona habilitada per a la fabricació i manipulació de productes fitosanitaris que no complia amb les condicions mínimes necessàries
 
Foto nau de la Noguera des d'on es proveïen productes fitosanitaris de forma il·lícita - Foto: Guàrdia Civil de Lleida
photo_camera L'interior de la nau de la Noguera des d'on es proveïen productes fitosanitaris de forma il·lícita - Foto: Guàrdia Civil de Lleida

Agents pertanyents a l'Equip de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil de Lleida, en col·laboració amb inspectors de Sanitat Vegetal de la província de Lleida, han localitzat durant una inspecció duta a terme a la comarca de la Noguera una nau propietat d'una empresa dedicada a la fabricació, comercialització i distribució de productes fitosanitaris en tot el territori nacional, sense autorització administrativa que emparés la seva activitat legal i sense estar inscrita en el corresponent registre oficial.

A l'interior de la nau inspeccionada hi havia una zona habilitada per a la fabricació i manipulació de productes fitosanitaris que no complia amb les condicions mínimes necessàries, i els treballadors no posseïen els elements de seguretat requerits ni la formació indispensable per a realitzar combinacions d'aquests productes.

També emmagatzemaven partides d'abonaments i més de 15.000 Kg de pinso animal sense cap separació física amb els productes fitosanitaris d'ús professional classificats com a nocius

Durant aquesta inspecció, que va ser realitzada el mes de juliol passat, es van immobilitzar productes fitosanitaris de diferents tipus i en envasos de diferents capacitats.

Aleshores es van formular diverses denúncies administratives que van ser proposades per a sanció per incompliment del que es disposa en la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de Sanitat Vegetal.

Posteriorment, però, mentre els agents del Seprona continuaven recaptant informació sobre l'activitat empresarial, van descobrir que la nau no havia interromput els processos productius i comercials dels productes fitosanitaris, per la qual cosa van decidir organitzar una altra inspecció conjunta per a comprovar especialment el material immobilitzat.

Durant el mes d'agost va tenir lloc una segona inspecció en la nau, en la qual es va detectar, en efecte, que el responsable de l'empresa havia infringit les mesures cautelars posant en circulació els productes o mercaderies immobilitzades, tipificat com a infracció molt greu, amb sancions econòmiques que oscil·len entre els 120.001 i els 3.000.000 d'euros.

A més de no respectar la immobilització, ja que s'havien venut una gran part dels productes immobilitzats, es va infringir la prohibició de continuar amb la seva activitat il·lícita, perquè es va constatar que encara es continuava envasant lots per a la venda amb dates de producció recents.

Comentaris