23.05.2022 |
Territoris.cat

Primera tesi doctoral defensada per videoconferència a la UdL

tesi virtual1-INTERIOR
La recerca analitza la presència de la tecnologia en l'aula de música als graus de mestre. Foto: UdL
Primera tesi doctoral defensada per videoconferència a la UdL

La tecnología en el aula de música de los grados de maestro: contenidos, usos y perfil del profesorado, és el títol de la primera tesi que s'ha defensat per videoconferència a la Universitat de Lleida (UdL), a causa del confinament per la pandèmia de la COVID-19.

La investigació versa sobre la tecnologia en l'aula de música als graus de mestre

Aquesta tesi, coodirigida pels professors Xavier Carrera Farrán (UdL) i Josep Gustems Carincer (Universitat de Barcelona), és obra de Diego Calderón Garrido, titulat superior de música-especialitat jazz pel Conservatori Superior de Música de Pamplona i Màster universitari en música com a art interdisciplinari per la UB.

tesi virtual1 (2)

La recerca analitza la presència de les TIC en les assignatures de música dels diversos graus de mestre de les universitats de l'Estat espanyol, a partir d'un estudi detallat dels plans docents d'aquestes matèries i d'un qüestionari aplicat a una mostra representativa de professorat de música de totes les universitats.

La conclusió d'aquesta investigació és que "ni les assignatures relacionades amb la música, ni el personal docent que les imparteix, sembla ser prou conscient de la necessitat de la inclusió de les TIC ni dels beneficis que comporten si tenim en compte la realitat que es trobaran a les seues aules els futurs i les futures mestres de didàctica de l'expressió musical", explica l'autor.

La tesi, realitzada en el marc del Programa de doctorat en Tecnologia educativa de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, ha obtingut un excel·lent cum laude. El tribunal estava integrat per Raquel Gil Fernández (Universitat Internacional de La Rioja), Jordi Coiduras Rodríguez (UdL) i Ana Mercedes Vernia Carrasco (Universitat Jaume I). La propera defensa de tesi via telemàtica serà demà dimarts 28 d'abril.

Primera tesi doctoral defensada per videoconferència a la UdL
comentaris