El SEM millorarà l'atenció a les víctimes de violència sexual a Catalunya

Ho farà amb un nou procediment on posa al centre les necessitats de les víctimes i humanitza el procés d’assistència en l’àmbit de l’agressió, abús o assetjament amb visió integral de sistema

SEM
photo_camera SEM

El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya ha posat en marxa un nou procediment d’atenció a les persones amb sospita de violència sexual.

Es vol millorar la resposta immediata a les víctimes, centrada en atendre les necessitats de la persona afectada que es troba en situació de màxima vulnerabilitat

Un dels objectius principals és oferir un acompanyament integral a la persona durant tot el procés d’assistència posterior a l’agressió, fins que es traslladada, procurant que tingui un únic interlocutor per evitar que es produeixi la revictimització, és a dir, que la víctima hagi de relatar els fets diverses vegades.

En aquest nou model, l’atenció psicològica a la víctima de violència sexual continua tenint un paper molt important, per crear un entorn de confiança i seguretat durant les primeres hores posteriors a l’agressió.

En aquest sentit, quan es fa necessari realitzar una atenció presencial, es prioritza que l’assistència la dugui a terme un professional del mateix gènere que la persona afectada.

El SEM està formant els seus professionals assistencials en primers auxilis psicològics, ja que sovint són els qui han de realitzar la primera atenció

La violència sexual pot provocar danys a curt i llarg termini en el benestar i la salut física, psíquica i social de la persona, impedint o limitant la seva capacitat de mantenir una vida sexual satisfactòria i sense riscos. Per aquesta raó, és necessari evitar la revictimització.

El procediment de violència sexual del SEM s’aplica en tot l’àmbit de Catalunya en cas d’acte o temptativa de caire sexual, realitzat sense consentiment de la persona, amb independència de que l’agressor tingui o no relació conjugal, de parella, afectiva o familiar amb ella.

La implementació d’aquest procediment permet treballar de manera transversal amb la resta de cossos i interlocutors sanitaris, deixant de duplicar accions i vehiculant cadascun dels passos, fet que suposa un salt qualitatiu durant l’assistència a la persona afectada.

Des de la seva posada en marxa, a principis de setembre, el SEM ha atès 112 casos, un 91% dels quals han estat dones, i un 15% menors d’edat

comentaris