El tipus de l’IBI urbà i la resta de tributs per a l’exercici 2020 es mantenen

Tàrrega aplica minoracions de l’IBI a famílies nombroses i habitatges amb energia solar

IMATGE D'ARXIU · Vista general del nucli urbà de Tàrrega
photo_camera Vista general del nucli urbà de Tàrrega - Ajuntament de Tàrrega

L’Ajuntament de Tàrrega adequarà les bonificacions de l’IBI a les famílies nombroses en funció de la seva renda. L’objectiu, expressa, és avançar cap a una fiscalitat més justa, condicionada a la realitat econòmica de cada unitat familiar. Així doncs, les famílies nombroses amb menys ingressos (renda anual inferior a 18.105 euros) rebran una bonificació de l’IBI del 50%.

Fins ara, les minoracions de l’IBI a famílies nombroses es podien veure condicionades pel valor cadastral de l’immoble o per altres bonificacions i no s’adequaven a les diferents rendes anuals obtingudes

La modificació de l’ordenança fiscal, que es portarà a votació del Ple en la sessió del proper dijous 24 d’octubre, també estableix bonificacions del 35% per a famílies nombroses amb una renda anual no superior a 36.210 euros i del 20% si la renda anual no supera els 54.300 euros.

Augmenta la bonificació de l’IBI per als habitatges amb energia solar

En paral·lel, s’augmentaran les bonificacions per als habitatges que hagin instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic i elèctric d’energia solar per l’autoconsum. Si actualment és del 10%, l'any que ve la minoració serà d’entre un 20% i un 12% segons la qualificació energètica. Així, en cas d’immobles residencials que hagin estat objecte de reforma, la bonificació pot arribar fins al 20% mentre que l’obra nova rebrà un 15%. A més, també és previst que entri en vigor una nova bonificació del 50% de l’ICIO (impost de construccions, instal·lacions i obres) per a reformes i obra nova que instal·li sistemes d’energies solars.

Fins ara, també s'aplicava una bonificació del 90%  als immobles objecte d’activitat per part d’empreses constructores i de promoció immobiliària, que passarà a ser d'un 50%

95% de bonificació de l’IBI per a immobles d’usos culturals i socials d’interès general

També s’afegeix com a novetat una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’IBI per a immobles en què es duguin a terme activitats declarades d’interès general per a usos socials o culturals. Aquesta bonificació no s’aplicarà d’ofici i caldrà fer una sol·licitud que haurà de ser avalada pel Ple de la corporació. També s’incorpora l’exempció total de l’IBI per a centres sanitaris de titularitat pública (hospitals o centres d’assistència primària).

comentaris