URTX, 31 anys potenciant l'humanisme a casa nostra

Aquesta revista arriba al número 34 i segueix projectant la recerca dels equipaments, i equips investigadors, de les terres de Ponent
urtx 2

La comarca de l’Urgell té la fortuna de comptar amb una eina vital per difondre la recerca científica en clau humana del seu territori, i de les comarques veïnes.

Es tracta de la revista ‘URTX. Revista d’Humanitats de l’Urgell’, un projecte de miscel·lània que actualment es publica de manera anual i que aixopluga, i comparteix, les darreres novetats en el camp de la investigació de la Plana lleidatana.

Un instruments que projecta al públic la feina diària dels equipaments culturals que treballen per la conservació, estudi i difusió del patrimoni històric ponentí.

urtx 01

Quatre són els eixos vertebradors de la manera de fer (i de ser) d’URTX: la continuïtat, entesa com la voluntat de permanència a un lloc i d’enriquir-lo tot evidenciant el gran bagatge cultural que hi ha; la pluralitat social, la recerca rigorosa per conèixer el passat i el present, i projecte el futur; i, finalment, el territori, apropant la lupa investigadora a les 6 comarques de Ponent i al país.

URTX és un projecte de recerca i difusió científica més que consolidat, que porta a l’espatlla trenta-un anys d’experiència

Al llarg de la història de l’URTX, s’han publicat i difós 553 articles d’art i història, arquitectura, arqueologia, antropologia, biografies, llengua i literatura, arxivística, etc., aportacions signades per un total de 361 autors i autores diferents.

Tot un repte de gestió i organització que ha comptat amb el lideratge del Museu Trepat, el Museu Tàrrega Urgell i l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, i el recolzament de diverses institucions, totes elles encapçalades per l’Ajuntament de Tàrrega.

urtx 04

El nou número: #34
La nova publicació d’URTX aposta fermament per difondre història, arqueologia, art i, en definitiva, vivències passades i presents que determinen el romp del camí de l’humanisme a les terres de Lleida.

Per tal de connectar amb més força amb el públic actual, ha canviat de maqueta, i dóna molt més protagonisme a la imatge, amb fotografies de tot tipus, gràfiques, taules i plànols.

El número #34 d’URTX es presentarà el 21 de juliol, a les 20.00 hores, al Museu  Trepat

Compta amb un bastíssim dossier que tracta la vida dels jueus conversos a l’Urgell, la Segarra i la Noguera. En aquest cas, s’ha comptat amb l’aportació dels estudis de Carme Alòs, F. Xavier Rivera, Josep Xavier Muntané i Jacinto Bonales.

urtx 02

Tanmateix, aixopluga 11 articles científics que tracten des de troballes paleontològics de l’Oligocè a l’Urgell (a càrrec de Ramon Estadella) a Oruça i Mir de Ponts, repobladors del comtat d’Urgell (Virgínia Costafreda); Ciutadilla el retaule del segle XVI (Núria Prats i Joan Yeguas), la creació de la Casa de la Misericòrdia de Lleida (Isidre Puig), biografies de personatges contemporanis, com Frederic Renyé (Josep Borrel), o la pràcticament desconeguda Palmira Puig (Marina Pallàs Barta); l’obrerisme de la Canadenca a inicis del segle XX (Dolors Domingo), l’epistolari de Manuel de Pedrolo i d’Espona, pare del popular escriptor (Xavier Garcia); la delegació de Palestra a Tàrrega (Ramon Miró), la història del bàsquet femení a Tàrrega (Glòria Coma), la producció artística contemporània de Miró i Rosinach (Josefina Magriñà i Miquel Torres), i les reflexions al voltant de les 25 temporades de teatre i dansa a Tàrrega (Teresa Garcia).

Per últim, aquest volum incorpora les aportacions de Claire Ducène, Françoise Delamez, Gabriella Zeno, Laure Bourgault i Pilar Rosado que recullen les residències de Creació Artística a l’Arxiu Comarcal de l’Urgell.

urtx 03

Comentaris