Imprimir

La Paeria de Lleida i el COAC, units per agilitzar els tràmits de llicències urbanístiques

territoris.cat | 06 de d’agost de 2020

L'acord permetrà oferir un servei de millor qualitat, amb l’avaluació de la integritat documental, i assessorar les persones interessades a presentar les sol·licituds de llicències d'obres i comunicacions prèvies

La Paeria de Lleida i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) han signat un conveni de col·laboració per testejar el sistema d’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) en els expedients de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’obres.

L’objectiu d'aquest acord és regular la forma de col·laboració del COAC en l’avaluació de la integritat documental que es presenti a l’Ajuntament en els expedients, així com en l’assessorament de les interessades sobre la documentació a presentar

Toni Postius, regidor d’Urbanisme i Alcalde accidental, ha assenyalat que es vol accelerar el procés per fer els tràmits dels expedients de les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies i és per això que el sistema dels Informes d’Idoneïtat Tècnica serà clau i essencial per oferir un millor servei.

Aquest document acredita que els projectes i la documentació tècnica que acompanyen les sol·licituds de llicència i les comunicacions prèvies compleixen la normativa estatal i autonòmica, en determinacions del Codi tècnic de l’edificació, les condicions de seguretat, de prevenció d’incendis, d’accessibilitat, etc.

El procediment que estableix l’acord signat indica que la Paeria comunicarà telemàticament a la Demarcació de Lleida del COAC la sol·licitud presentada i l’inici del tràmit, donant-li accés al mateix. L’organisme professional efectuarà la verificació i emetrà l’informe que incorporarà a l’expedient electrònic en un únic document, amb la verificació documental i tècnica. L’informe s’emetrà en 10 dies hàbils en les sol·licituds de llicència urbanística i en 7 dies hàbils en les comunicacions prèvies, a partir del moment que la Paeria comuniqui al Col·legi la presentació d’una sol·licitud. 

L’Ordenança reguladora de l’atorgament de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’obres preveu implantar elements objectius en la valoració de l’eficàcia de l’establiment de l’IIT. Així, la vigència d’aquest conveni durarà fins el moment que entri en vigor la nova Ordenança. 

Es farà el seguiment de l’execució d’aquest conveni amb una comissió de seguiment paritària, formada per dos representants d’ambdues parts

Podeu veure aquest article en la següent adreça /articulo/societat/paeria-lleida-i-col-legi-d-arquitectes-catalunya/20200806115344066728.html


© 2020 Territoris.cat

Plaça Manuel Bertrand 2, 1A -25230 Mollerussa (Lleida) - 649 811 596 - [email protected]