27.07.2021 |
L'opinió de
Raquel Serrat Dones d’Unió de Pagesos

Ja n’hi ha prou de maltractar el medi natural!

La darrera cursa Bastions, del dia 5 de juny a les muntanyes de la Vall de Ribes,  és un dels pitjors exemples a seguir ja que no tan sols va deixar els passos oberts afavorint que el bestiar marxés i pogués provocar accidents sinó que, a més a més, va deixar tot un recorregut ple de brossa i banderoles de senyalització

Aquestes són les nostres eleccions!

Els dies 25 i 26 de març celebrem les eleccions al camp, la pagesia té a les teves mans escollir qui vol que la representi davant les institucions i de la societat en general, així com en les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

Després d’un any dur torna a ser 8 de març

Però per aconseguir l’autonomia econòmica, social i afectiva de les pageses ens calen serveis bàsics als pobles i oportunitats econòmiques. Les empreses agràries familiars són el pal de paller de la Catalunya rural

Les dones pageses som una peça clau

Per costum, per comoditat, per rol de gènere, la pagesa, des de sempre, és qui ha assumit les tasques de cura de la família, d’atenció a la llar i de totes aquelles altres feines que “li tocaven”. La pagesa era —i encara és en molts casos— la “peça comodí”, aquella figura que arriba a tot arreu quan els altres no poden o no volen. I aquest valor, aquest esforç, no s’ha reconegut mai com es mereix.

Un altre 8 de març (i més imprescindibles)

No pot ser tan difícil. Dones i homes, junts, formant equip, ens podem apoderar i podem participar equitativament en tots els àmbits de la vida pública i privada. Quan les dones avancem, la societat avança.

Els animalistes ens entren a casa

Tristament ha tornat a passar. De nou, un ramader de casa nostra ha vist com se li omplia la granja d’adolescents animalistes sense poder defensar- se.   Des de fa un temps, els...

Dona pagesa: qui dubta del seu valor?

El dia de la dona treballadora és també el dia de la dona pagesa. Hem de seguir reivindicant la igualtat, però a la vegada tenint-nos una gran autoestima.