Opinions de Carme Valls

Carme Valls

Temps per a tots

L'explotació dels treballadors del sector comercial durant els diumenges i festius, especialment en èpoques nadalenques, és una realitat incontestable. Els empresaris aprofiten aquests dies permesos d'obertura per mantenir el seu personal en un estat constant de treball,…