04.08.2020 |

"Nyecla"

Aquesta expressió, que no sé si està ben escrita, perquè no és ni al diccionari, només la comprendran les persones que són de certa edat –més ben dit, grans–, ja que fa anys que es fa servir poc....