Opinions de Amador Marqués Atés

Amador Marqués Atés

Un regadiu sostenible per al futur de l’agricultura

El bon aprofitament de l’aigua esdevé una pràctica cada vegada més rellevant a la nostra societat, afectada pel canvi climàtic i les consegüents crisis de sequera. Aquest ús eficient i responsable adquireix un pes específic en sectors clau com l’agricultura, perquè en depèn el futur del camp, la…