03.10.2022 |

L’equip de govern del Consell Comarcal de les Garrigues ataca Esquerra Republicana per maquillar la seva mala gestió en residus

L’equip de govern del Consell Comarcal de les Garrigues ataca Esquerra Republicana per maquillar la seva mala gestió en residus

Aquest article és la resporta a l’escrit del Consell Comarcal de les Garrigues en que acusa a ERC d’intentar enganyar a la ciutadania, en aquetes ratlles demostrarem qui preten enganyar a la ciutadania tirant “pilotes fora” per la seva mala gestió en residus des d el Consell Comarcal.

De vegades, al observar que t’has equivocat a l’aplicar un tipus de gestió i veure el problema que tens devant, es mira endarrere per buscar algun tipus de justificació. En primer lloc, si bé és cert que el Pla d’Inversions de l’Agència de Residus 2005-12 preveia una inversió de 4 milions a les Garrigues, també ho és que aquest Pla només ha estat paper. Per tant, voler atribuir aquesta no inversió a la gestió d’ERC al Consell durant els anys 2007-2011 i no a l’Agència de Residus (CiU), és una afirmació no ajustada a la realitat.

Dels 32 anys que te el Consell Comarcal de les Garrigues, 28 anys ha estat governat per CiU/Pdecat i 4 per ERC amb coalició amb el PSC, que és qui gestionava aquest tema durant la legislatura, per tant, intentar fer creure a l’opinió pública que la mala gestió en residus és culpa d’ERC és realment xocant

Al nostre entendre també s’equivoquen quant ens acusen de no voler fer el nou abocador l’any2009, i a més ens diuen que tenim 4 milions per fer-lo i pagats integrament per l’Agencia de residus de catalunya. Afirmen això en base a un document que s’anomena Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2007-2012, que es va aprovar per decret 16/2010 i que, si bé preveia una actuació per l’any 2011 i 2012, i tothom sap que des del maig del 2011 és CiU-PDCAT qui governa al Consell Comarcal. Hom pot veure el document referit: Planificació 2007-2012. Agencia de Residus de Catalunya, Resum del Pla pag. 22, 23 i 25.

En qualsevol cas, aquests diners no hi eren el 2009 ni el 2011, ni hi ha sigut mai, és per això que per allargar uns anys més la vida de l’abocador, va caldre una actuació d’urgència pactada amb l’Agencia de Residus i consensuada i acordada amb tots els grups polítics al Consell Comarcal que en aquell moment eren CIU, ERC i PSC

En segon lloc, a l’aricle deixa  entrendre que el tema del porta a porta és un cosa d’ERC, quan el porta a porta és el sistema recomanat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el sistema que apliquen les comarques de Catalunya que més reciclen, com per exemple la comarca veina i amb caraterístiques socidemogràgiques molt semblants a les Garrigues, com és la Terra Alta.

En tercer lloc, en l’escrit afirmen que aplicar el porta a porta representaria un augment de costos del 70%, en canvi en la revista del Consell “Fem camí”, pàgina 14, del 2n número, citem textualment “... l’aplicació del porta a porta duplicarà el cost de la recollida de residus....”, sembla poc rigoros com fa els numeros l’equip de govern al Consell. En tot cas aquestes afiramcions mai han estat sustentades en un estudi tècnic seriós (o al menys si han fet aquest estudi no l’han fet públic, els emplacem a que ho facin), a banda, si bé es cert que la recollida porta a porta augmenta el cost de la recollida, també ho és que a l’augmentar el recicaltge augmenten els ingressos prodecencts dels materials reciclats, a més, també al reduir-se la quantiat de resisus que van a l’abocador  es redueix el cànon que aplica l’ARC a la quantitat que va al dipòsit, de manera que les despeses es compensen amb els imgressos i s’equilibra el sistyema, per cert, l’ARC cada any va augmentat aquest cànon amb la finalitat de promoure el reciclatge i que els propers anys aquest impost faci inviable econòmicament no recicalar.

Quan s’arriba a índex alts de reciclatge, 80-90%, com passa al la comarca veina del Segrià, llavors el sistema del porta a porta és més econòmic que altres, com ara les illes de contenidors

En quart lloc, en la revista que edita l’ajuntament de Les Borges Numxxx, pag. xx en un escrit del Consell Comarcal reconeixen que amb el sistema actual d’illes la recollida selectiva del Consell el 2020 arribarà al 40%, molt optimistes si actualment no arriba al 30%, un dels pitjors índexs de Catalunya. Per tant, tot i reconèixer que no s’arribara a l’objectiu de la UE del 50% (la Generaliat ha establert el 60%), i per tant, les sancions als municipis estan assegurades, no es proposa res per revertir aquesta situació des del

Consell Comarcal de manera conjunta, que és el gestor dels residus a la comarca, sino que s’emplaça a que ho facin els ajuntaments individualment

Per acabar, demanem als dirigents del Consell, que ja que gràcies a ERC es va incloure al contracte de la recollida de 10 anys la possibilitat d’aplicar el Porta a Porta, que ho pactin de manera global amb l’empresa adjudicataria i apliquin el Porta a Porta procurant fer polítiques ambientals d’acord amb les directrtrius de la Generalitat i de la mateixa Unió Europea, i que els garriguencs no ens haguem d’avergonyir d’estar a la cua de Catalunya pel que fa al reciclatge i començar a asumir sancions económiques a partir del 2020 per la mala gestió dels residus a la comarca.

L’equip de govern del Consell Comarcal de les Garrigues ataca Esquerra Republicana per maquillar la seva mala gestió en residus
comentaris