Opinió

8-M a CCOO: per la igualtat, tenim un pla!

La discriminació de gènere té com a resultat una precarietat femenina més gran: atur, temporalitat, parcialitat, subcontractació, salaris mínims…

Aquest any en el Dia Internacional de les Dones Treballadores és més necessari que mai visibilitzar els moviments i les organitzacions feministes, com CCOO, per lluitar de manera més decidida, com a societat, contra les discriminacions i les violències que patim cada dia.

CCOO celebrem l’acord sobre la reforma laboral perquè valora el diàleg social i la negociació col·lectiva, recupera els drets arrabassats i millora, sense cap mena de dubte, la vida de milions de dones, les quals han estat les que més han patit la temporalitat, la parcialitat involuntària i la irregularitat. Amb la reforma laboral, les dones hi guanyem!

La discriminació de gènere té com a resultat una precarietat femenina més gran: atur, temporalitat, parcialitat, subcontractació, salaris mínims… Però tot plegat es pot revertir! Com? Amb la nova reforma laboral que:

  • Limita la temporalitat: acota bé les causes per fer contractes temporals i en limita la durada en el temps a un màxim d’un any.

La taxa de temporalitat de les dones a la demarcació de Lleida, el 2021 era del 86 %.

  • Elimina el contracte per obra i servei, en el seu lloc s’impulsa el contracte fix-discontinu amb el qual s’aconseguirà una major seguretat i estabilitat.

Aquest canvi ha de suposar una transformació en sectors en què s’utilitza aquest contracte i que tenen una important presència femenina, com les activitats agràries, la restauració o la indústria manufacturera.

  • Talla la precarietat en el sector públic, que ocupa un nombre important de dones, moltes d’elles amb contractes temporals.
  • Limita l’encadenament de contractes temporals. Es redueix a divuit mesos en un període de vint-i-quatre el termini d’encadenament de contractes per adquirir la condició de treballadora indefinida. Les dones se’n veuran més beneficiades, ja que són elles les que encadenen més contractes.
  • Restableix la preferència del conveni sectorial davant del d’empresa, cosa que evita que en contractes i subcontractes, que es donen sovint en feines feminitzades, i en empreses multiservei es rebaixin els salaris i les condicions mínimes.

Amb aquesta reforma tothom hi guanya drets, especialment, les dones. Ara serà el moment de reclamar i fer-ne efectiva la recuperació, centre de treball a centre de treball, i de continuar lluitant des de l’acció sindical per eliminar totes les bretxes de gènere.

Encara ens queda molta feina per fer per posar remei a les bretxes i dignificar les condicions de tants sectors feminitzats. Seguir apujant els salaris, en especial el salari mínim interprofessional, que té impacte en la bretxa salarial; la ratificació del Conveni 189, per equiparar les condicions de les empleades de la llar; aconseguir més i millors polítiques públiques de cures; el reconeixement de totes les malalties professionals que afecten les dones, la negociació de plans d’igualtat a totes les empreses…

No només la reforma laboral acabada d’aprovar tindrà o té efecte ja, sinó que també el tenen el conjunt de mesures preses des del diàleg social, com els plans d’igualtat. El dia 7 de març d’enguany s’esgota el període transitori perquè totes les empreses de més de cinquanta persones treballadores hagin de negociar i registrar un pla d’igualtat. Són plans que intenten corregir la bretxa retributiva entre dones i homes als centres de treball i són un element essencial en l’equitat retributiva i de condicions laborals.

CCOO seguirem treballant per la igualtat laboral i retributiva de dones i homes a l’ocupació, per la corresponsabilitat en les cures i per l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació i violència. A CCOO, tenim un pla!

Comentaris