Opinió

Lluitem contra la bretxa salarial

Tal com es diu al document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, Trencant mites sobre la bretxa salarial, tot i que amb la negociació col·lectiva, des dels sindicats més representatius, es treballa perquè aquesta desaparegui incorporant en els convenis col·lectius clàusules per a la igualtat de tracte i d’oportunitats

El 22 de febrer és el Dia per a la Igualtat Salarial i des de CCOO de Lleida volem fer palès que encara existeix desigualtat salarial entre homes i dones, és el que anomenem bretxa salarial.

Tal com es diu al document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, Trencant mites sobre la bretxa salarial, tot i que amb la negociació col·lectiva, des dels sindicats més representatius, es treballa perquè aquesta desaparegui incorporant en els convenis col·lectius clàusules per a la igualtat de tracte i d’oportunitats, encara existeixen resistències i desigualtats que molts cops estan amagades, potser involuntàriament, bé per la manera de dissenyar la classificació professional o perquè s’hi van incorporar clàusules amb caràcter objectiu i neutre, en forma de complements salarials, que a l’hora d’aplicar-les generen discriminacions, com poden ser les d’antiguitat, disponibilitat, assistència o permanència, que penalitzen els permisos i les excedències lligats a la conciliació i la corresponsabilitat.

Segons el mateix document: “d’altra banda, es comprova com les feines més masculinitzades tenen associats determinats complements com ara la penositat, la perillositat o l’exposició a la toxicitat i, per contra, en sectors més feminitzats aquests complements s’obvien o són infravalorats (com és el cas de la força que es requereix en algunes tasques de cura, la toxicitat vinculada a les feines de la neteja o la perillositat en les professions del sector del treball social)”.

Segons dades de l’IRPF del 2019 que publica l’Agència Tributària, les persones assalariades de la demarcació de Lleida són les que tenen el salari mitjà anual menor de tot Catalunya: 19.289 euros a Lleida davant dels 23.122 euros al conjunt de Catalunya. És prou conegut que tenim alguns dels convenis col·lectius provincials de caràcter sectorial amb les taules salarials més baixes de Catalunya.

Si incorporem la visió de gènere i desagreguem les dades per sexe: les dones van cobrar a Lleida, al 2019, un salari mitjà anual de 17.541 euros i els homes de 20.754 euros, per tant, la bretxa salarial és del 15,48 %. Si ens fixem en les percepcions de la pensió mitjana anual a Lleida, les dones van cobrar, al 2019, 12.839 euros i els homes 16.740 euros, la bretxa és del 23,32 %.

Caldrà veure les dades del proper exercici tributari i l’efecte econòmic de la pandèmia provocada pel virus de la COVID-19, que farà que segurament siguin desastroses en els sectors més feminitzats. Amb les dades que tenim i les que preveiem del present i el futur proper, ens reafirmem en les nostres reivindicacions del 18 de febrer ”Ara toca” i CCOO ho exigeix: apujar el salari mínim interprofessional i derogar les reformes laborals i la reforma de les pensions del 2013.

Comentaris