Opinió

El sector porcí cada cop més compromès amb la sostenibilitat

Cada vegada tenim més arguments que valoren l’esforç i treball que estan fent els ramaders del sector porcí català i espanyol, compromesos amb la sostenibilitat del medi natural que ens envolta

Cada vegada tenim més arguments que valoren l’esforç i treball que estan fent els ramaders del sector porcí català i espanyol, compromesos amb la sostenibilitat del medi natural que ens envolta.

Ho demostren dades importants com la reducció de les emissions de CO2 en més del 40% en els últims 15 anys, i també la reducció en un 30% del consum d’aigua per fer 1kg de carn en el mateix període de temps.

També cal destacar la significant reducció en els últims 5 anys del 40% d’emissions d’amoníac gràcies a l’eliminació del ‘vano’ a l’hora d’aplicar els purins i la instauració de l’aplicació amb mànegues o tubs penjants de les cisternes que deixen el purí a nivell del terra eliminant qualsevol mena d’emissió.

No menys rellevant és la reducció de nitrogen de la producció de purí en un 50% gràcies a l’aplicació de dietes alimentàries per fases, reduint la proteïna, i la generació de nitrogen de les fórmules del pinso.

També el gener del 2023 entra en vigor la normativa de l’obligació de la coberta de les basses de purins, i des del sector ja s’ha traslladat tant a l’Administració catalana com estatal, un sistema de coberta que es troba al mercat a través de ‘peces geomètriques flotants’, sistema que permet una reducció d’emissions del 60% verificada i aprovada per les dues Administracions. En aquest moment, el 90% dels purins produïts ja s’estan reutilitzant i incorporant a les terres de cultiu com a fertilitzants orgànics per culpa de l’increment dels preus dels fertilitzants minerals.

Com a Secretari de Transició Ecològica de la Federació Regional de Lleida d’Esquerra Republicana de Catalunya, crec que estem construint un model de ramaderia diferent aprofitant les oportunitats que s’obren per gestionar les dejeccions que fins fa poc s’han considerat un problema i són una oportunitat,  subproductes de gran valor com a fertilitzants orgànics que poden i estan participant en la generació d’energia neta, a part de la possibilitat d’extracció de cel·lulosa, xilosa, lignina... productes que poden aportar als ramaders un ingrés alternatiu a la producció de carn.

A aquest model ramader, des del meu punt de vista, no li cal entrar en la gestió de residus d’altres orígens que no siguin els dels nostres animals, porcs, vedells, corders, pollastres, conills… tenim prou volum i tones a gestionar que no podem perdre les diferents oportunitats que s’obren al mercat. No  crec que la incineració en la qual es vol barrejar residus urbans i ramaders sigui una alternativa, ja que aquest fet perjudica la imatge del mateix sector, el qual té suficients alternatives viables  per gestionar les dejeccions ramaderes. Plantes de separació sòlid-líquid, plantes de nitrificació i desnitrificació, plantes de cogeneració, plantes de compostatge, plantes de biogàs per poder acabar produint biometà... aquest és el futur.

La ramaderia i, en aquest cas el sector porcí, és part de la solució per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les dades ho constaten. Continuarem treballant per tal que aquesta realitat es consolidi i augmenti. Per aconseguir-ho, necessitem que l’Administració ens acompanyi reduint la burocràcia i donant suport als diferents projectes, facilitant l’accés a les diferents línies d’ajut i finançament europees, estatals i autonòmiques.

Comentaris