Opinió

Cap a un nou model de finançament més equitatiu per tots els ajuntaments

Després de gairebé quaranta anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, les llibertats públiques i les institucions han recorregut un llarg camí.

Després de gairebé quaranta anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, les llibertats públiques i les institucions han recorregut un llarg camí. A nivell municipal, s’ha produït una reducció de la distribució dels recursos, ofegant la capacitat municipal per prestar els serveis bàsics a la ciutadania, rebent les polítiques recentralitzadores que s’han demostrat deslleials vers el principi d’autonomia local.

Ara, som davant d’un nou escenari que ens ha de permetre vetllar per assolir una societat més justa, equilibrada i cohesionada, i disposar d’una administració més propera a la ciutadania amb eines suficients per a satisfer-ne les seves necessitats i reclamacions. Com a societat hem de ser ambiciosos, i identificar els punts febles i convertir-los en oportunitats de millora. Per això, seguint aquesta premissa, des d’Esquerra Republicana de Catalunya hem presentat un nou model de governança a la Diputació de Lleida, encaminat a millorar l’autonomia municipal partint de la base d’establir criteris clars, equitatius i transparents en el finançament dels ajuntaments i així poder donar una resposta adequada a les necessitats de cada municipi atenent a la realitat de cadascun d’ells. En aquest moment, el 22% dels ajuts de la Diputació de Lleida destinats als ajuntaments són atorgats amb un criteri discrecional des de presidència, un 6,45% del pressupost de la Diputació. És evident que necessitem vetllar per garantir el principi d’equitat, doncs tots paguem impostos per igual, per tant, els municipis tenen dret a rebre finançament per igual.

Aquest nou model de Contracte Programa per als ajuntaments permetrà una millor planificació municipal obtenint un acord de finançament plurianual tancat en base a uns criteris clars i objectius, que mantindria les convocatòries actuals (llars infants, consultoris mèdics, socorristes, aigua, camins, etc.), però reduiria notablement el total de subvencions directes que s’adjudiquen des de presidència que es redistribuirien en una nova línia d’ajuts tancats calculats a partir d’una fórmula matemàtica, seguint mateix criteri que ja s’utilitza actualment per al Pla d’Inversions Locals de la Diputació o per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).  

Estem bastint la nova República, que ha de ser en format descentralitzat, simplificant l’organització territorial de l’Administració Pública i racionalitzant els recursos, un format que reforci els governs locals i les vegueries. En aquest context, les entitats d’elecció indirecta han de ser òrgans de gestió i coordinació dels recursos per als ajuntaments i la ciutadania, i han de fugir del model actual de decisió política.

Perquè per nosaltres, els ajuntaments, els nostres governs locals, juguen un paper clau de país en la construcció nacional. Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, per això han de ser unes entitats autònomes, que no estiguin pendents de rebre subvencions. Cal superar el model actual per donar lloc a un nou sistema de redistribució dels recursos que asseguri que tothom rebi les aportacions econòmiques amb les mateixes garanties. La República Catalana que volem ha de ser la república de les persones.

Comentaris