07.05.2021 |

Com adjudica els parcs de salut la Diputació?

Com adjudica els parcs de salut la Diputació?

Llunyà ens sembla, a data d’avui, l’any 2010. Sobretot, si parlem en termes polítics, doncs ens hem de remuntar a dues legislatures enllà. Avui en aquestes ratlles, volem recordar i posar en valor una iniciativa engegada a la Diputació de Lleida aquell any, que encara a data d’avui es duu a terme: la instal·lació dels parcs de salut arreu del territori.

Els parcs de la salut són uns equipaments enfocats a promoure uns hàbits saludables, però que tenen també un caràcter clarament lúdic i social, que han estat promoguts per la Diputació de Lleida. L’objectiu nuclear d’aquesta eina és fomentar l’ocupació activa del temps d’oci de la gent gran, contribuint en la millora de la salut física i emocional d’aquest sector de la població. Els parcs lúdics i de salut, però, també són eines per a l’esbarjo, amb una component social important, que és la capacitat de fomentar la interrelació generacional, doncs són espais de convivència entre joves i grans molt necessaris en tots els pobles del territori.

Des de l’any 2010, s’han instal·lat 192 d’aquests parcs ubicats a 173 dels 231 municipis de la demarcació de Lleida.  D’aquest municipis, 160 tenen un parc de salut;  12 municipis (majoritàriament amb agregats) en tenen 2 i Lleida ciutat en té 8.

A la primera anualitat es va gestionar la seva adjudicació mitjançant una convocatòria. A partir d’aquell any, la seva instal·lació s’ha anat gestionant via peticions d’ajuts directes a presidència de la Diputació.

Es per això, que des del grup d’ERC a la Diputació de Lleida, a partir de les dades facilitades per la pròpia Diputació a les que hem tingut accés, hem constatat que la majoria de parcs de salut s’han instal·lat a partir de les peticions fetes per municipis i entitats municipals descentralitzades, tot i que algunes peticions registrades els primers anys (2010-2011) no s’han arribat a atendre. És a dir, 7 anys ençà d’haver presentat la sol·licitud, encara no han obtingut resposta, tot i que consten a la llista de pendents per a una possible 5a. fase a dur a terme el 2019. També hem pogut constatar que hi ha algun municipi que disposa de parc de salut sense haver-lo demanat formalment.

Si partim de la premissa que les administracions públiques han de treballar amb un ferm compromís de la institució amb el servei a la ciutadania, en el compliment de la finalitat de l’interès públic en benefici del conjunt dels ciutadans, és imprescindible que es doni comptes a la ciutadania de l’activitat i la gestió dels recursos públics d’acord amb els principis de transparència i de responsabilitat, de forma que els interessos públics siguin servits amb objectivitat, neutralitat i imparcialitat i equitativitat.

Entenem que aquests criteris clarament no es compleixen, llavors quins criteris ha seguit l’equip de govern de la Diputació de Lleida a l’hora d’establir prioritats en atorgar aquests parcs? Com adjudica els parcs de salut la Diputació de Lleida? Sincerament la resposta és òbvia....

Com adjudica els parcs de salut la Diputació?
comentaris