09.05.2021 |

Per una gestió republicana a la Diputació de Lleida

Per una gestió republicana a la Diputació de Lleida

El juliol del 2015, des d’Esquerra Republicana de Catalunya vàrem votar a favor de la investi­dura de Joan Reñé a la presidència de la Diputació de Lleida, entomant el compromís amb els municipis i, especialment, com a acte de responsabilitat nacional, doncs cal recordar que aque­lla setmana es va forjar l’acord de Junts pel Sí amb un full de ruta que definia un calendari de 18 mesos, i que comportava una col·laboració i cooperació dels dos principals partits de la candidatura en la governabilitat de la Generalitat i de les Diputacions, administracions que ha­vien de tenir un paper clau en la creació de les estructures d’estat de la futura hisenda cata­lana.

Tres anys més tard, ens hem vist molt decebuts. Decebuts, en primer lloc, perquè el govern de la Diputació ha fet aigües sota la sospita del pitjor càncer que corrou la política: la corrupció. Una xarxa de corrupció política en la que hi estan suposadament involucrats directius, càrrecs de confiança, funcionaris públics de la Diputació i empresaris, amb el transfons del presumpte finançament il·legal de CiU i/o PDeCAT. I en segon lloc, tal i com hem denunciat reiteradament, per la manera arbitrària de gestionar bona part dels recursos que ha suposat un tracte discrimi­natori per alguns dels ajuntaments d’arreu del territori.

Ens trobem, ara, a pocs mesos d’acabar la legislatura, una legislatura en què des d’Esquerra Republicana hem estat absolutament al costat del govern de la Diputació en tots els aspectes relacionats amb el procés, però hem estat crítics en la defensa de la transparència i el tracte equilibrat i just vers tots els municipis de la demarcació. La resposta arbitrària a les peticions del territori, ha fet més que evident que els 231 ajuntaments de la demarcació no han rebut el tracte equitatiu que els pertocaria. La relació de vassallatge respecte la Diputació, que ha ac­tuat com a “repartidora” institucional amb un tracte “clientelar”, no és la relació que es mereixen els nostres alcaldes i alcaldesses. Cal deixar enrere aquestes pràctiques més pròpies de d’altres èpoques. L’època feudal, afortunadament, és molt lluny, ja.

Així, des del grup d’ERC, al llarg de la legislatura hem dut a terme un pla de treball basat en la defensa de la transparència, l’honestedat i la gestió equitativa dels recursos econòmics. Aquest, no ens n’amaguem, ha estat i és, el nostre principal cavall de batalla. Un objectiu que hem materialitzat a partir de diferents propostes, entre elles, l’elaboració d’un nou pla estratègic de subvencions el gener de 2017, que va comptar amb el vot de suport de tots els grups polí­tics d’aquesta casa llevat de CiU i del diputat d’Unitat d’Aran, Paco Boya, secretari executiu de muntanya de la Comissió Executiva Federal del PSOE. De fet, PSC i UA han estat els princi­pals avaladors de les polítiques dutes a terme pel govern de la Diputació. El nostre projecte, doncs, ha estat la defensa del repartiment just dels recursos de la Diputació i creiem necessari i imprescindible, implementar un canvi en la manera de fer les coses: transparència, gestió efici­ent dels recursos, governança republicana. Governança a partir dels pilars fonamentals de la República: igualtat, fraternitat i llibertat, que òbviament, també van acompanyats de tolerància zero envers la corrupció. No pot haver-hi cap ombra de sospita de corrupció a la Diputació, ni a cap institució.

Estem al servei de la ciutadania i hem d’autoexigir-nos el màxim. És per això, que al ple d’investidura de la nova presidència de la Diputació de Lleida el passat dia 18, des d’ERC no vàrem poder donar suport a la candidatura de Rosa Perelló per diversos motius. Primerament, perquè aquesta candidatura, parteix dels mateixos fonaments que l’anterior i per tant, sota l’ombra de la sospita de corrupció. En segon lloc, pel model continuista que planteja la nova presidenta, Rosa Perelló, i per la manca d’autocrítica vers el model de gestió, de fet, en l’article publicat el passat diumenge, assegurava que continuaran aplicant el mateix model de gover­nança i de gestió dels recursos, un model totalment antagònic a la nostra proposta i fins i tot a la seva pròpia promesa de mà estesa, honestedat, transparència, diàleg i respecte a tothom. I finalment, en tercer lloc, perquè aquesta promesa de diàleg i de mà estesa ja van ser trencats en el moment zero, en convocar per urgència un ple que impossibilitava l’assistència dels di­putats de dos grups polítics, fent un flac favor a la institució, la democràcia i a l’entesa. 

A primer cop d’ull, aquesta etapa comença amb mal peu. Nosaltres, ens reafirmem en el model de governança republicana: diàleg real, gestió democràtica dels recursos i tolerància zero vers la corrupció. La lleialtat al país i a aquests valors marquen el nostre camí.  Si aquest també és el seu, presidenta, ens trobarà al seu costat.

Per una gestió republicana a la Diputació de Lleida
comentaris