01.08.2021 |

Carta de Joan Talarn al president de Renfe

Carta de Joan Talarn al president de Renfe
Com a president de la Diputació de Lleida, em dirigeixo a vostè per a exposar-li la nostra preocupació a propòsit que el nou servei de tren d'alta velocitat 'baix cost', denominat AVLO, en la seva línia Madrid-Saragossa-Barcelona, no tingui previst inicialment un servei de parada en l'estació de Lleida-Pirineus.

Des de la Diputació de Lleida considerem necessària l'execució i posada en funcionament d'aquests serveis AVLO Barcelona-Lleida-Madrid, ja que és prioritària l'ampliació d'ofertes i freqüències de trens d'alta velocitat amb parada a la nostra ciutat. Estem convençuts que aquest nou servei 'baix cost', acompanyat d'una nova proposta tarifària i d'increment dels serveis Avant en la línia Barcelona-Lleida-Madrid, contribuirà notablement a facilitar les necessitats de mobilitat de les persones de l'àrea d'influència de Lleida i facilitarà la vertebració del territori, impulsant així mateix la nostra economia.

Si realment volem contribuir a un desenvolupament sostenible en matèria de mobilitat, és necessari proporcionar al volum més gran de població possible una alternativa real a la utilització del vehicle privat, tenint en compte que el 65% de la totalitat dels desplaçaments que es realitzen amb origen o destinació fos la nostra província diàriament són entre Lleida i Barcelona.

Li recordem també que durant massa anys la nostra capital i la seva ciutadania han estat permanentment discriminats respecte a la resta de capitals de Catalunya, ja que Lleida és la capital que posseeix menys serveis ferroviaris de mitjana distància i, a més, no disposa d'un servei de Rodalia, el qual, en aquests moments d'emergència climàtica que estem vivint, també considerem prioritari instaurar. Per tant, és necessari que des de totes les institucions apostem per l'ús del transport públic, i que aquest sigui de qualitat.

Dir-li també que amb la liberalització del transport de viatgers en la xarxa d'alta velocitat, prevista per a desembre de 2020, i l'increment dels serveis de viatgers operats per empreses privades, existeix la possibilitat que la malla de circulació quedi completada en el trajecte Barcelona-Lleida-Madrid per serveis que no tinguin parada a Lleida o que, en cas de tenir, només responguin a criteris econòmics i lucratius, i únicament puguin quedar subjectes a l'obligació de servei públic les poques circulacions de trens Avant existents en l'actualitat. Davant aquesta situació, el plenari de la Diputació de Lleida, en sintonia amb les accions que també implementa l'Ajuntament de Lleida, es va pronunciar el passat 16 de gener en favor d'exigir tant aquesta parada d'AVLO com la implementació d'un servei de Rodalia Lleida.

Per tot el que s'ha exposat aquí, i amb la confiança que tindrà en compte aquesta petició, ens posem a la seva disposició per a totes aquelles gestions i actuacions necessàries per a aconseguir la implementació de les citades mesures en la brevetat més gran possible.

Quedant a la seva disposició, rebi una cordial salutació.
Carta de Joan Talarn al president de Renfe
comentaris