17.09.2021 |

Deixadesa municipal a Mollerussa

El passotisme de l' Alcalde Marc Solsona per la gestió ordinària municipal  té molt a veure amb les seves ambicions polítiques personals que fa que tingui  la seva atenció més orientada cap al que pugui succeir a Barcelona o  a Brusel.les que cap als  problemes, a les misèries i les mancances que vivim i patim diariament a Mollerussa
Deixadesa municipal a Mollerussa

Des de finals d'octubre passat, l'ascensor ubicat a l'estació de ferrocarril de Mollerussa està fora de servei, amb el consegüent perjudici per a les persones amb mobilitat reduïda que no poden travessar les vies del tren a través de la passarel·la inferior per a accedir a l'estació d'autobusos.

Conscients del perjudici que aquesta situació provocava a molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, vam plantejar la qüestió en el Ple del dia 30 de gener. La resposta de l'Alcalde va ser que després de tres mesos de l'avaria encara no havia passat el pèrit corresponent. Al Ple del 30 d'abril vam tornar a plantejar el tema i la resposta de l'Alcalde fou la mateixa. En el Ple del 28 de maig vam insistir a fer que s'arreglés l'avaria d'una vegada i que es reclamés la responsabilitat de l'asseguradora. Les coses a l'Ajuntament de Mollerussa van així.....

El menfotisme de l'Alcalde Marc Solsona per la gestió ordinària municipal té molt a veure amb les seves ambicions polítiques personals que fa que tingui la seva atenció més orientada cap al que pugui succeir a Barcelona o a Brussel·les que cap als problemes, a les misèries i les mancances que vivim i patim diàriament a Mollerussa. La veritat és que la ciutat fa pena: voreres en mal estat, sots a les calçades, brutícia en molts racons, mostres d'incivisme..., en són, un bon mostra.

Nosaltres, fidels al nostre compromís electoral, seguirem insistint en la necessitat d'una ciutat ben cuidada, ordenada i neta, que faci goig, i que els responsables municipals vetllin també pels petits detalls que condicionen el dia a dia de totes les persones que hi vivim a Mollerussa i que volem gaudir-ne.

Deixadesa municipal a Mollerussa
comentaris