Opinió

El futur d’Alcarràs és verd

Reduir al mínim el volum de CO2 que aboquem a l’atmosfera és obligació de tothom i, per fer-ho, un dels mètodes més senzills és aprofitar els recursos naturals que tenim a prop i no importar res que no sigui imprescindible i no puguem trobar a casa nostra

Reduir al mínim el volum de CO2 que aboquem a l’atmosfera és obligació de tothom i, per fer-ho, un dels    mètodes més senzills és aprofitar els recursos naturals que tenim a prop i no importar res que no sigui imprescindible i no puguem trobar a casa nostra; però, malauradament; a Catalunya estem encara molt lluny d’aquesta desitjada i desitjable suficiència energètica i productiva que cal per reduir la petjada de carboni que genera la nostra manera de viure. Depenem, i cal reconèixer-ho, d’altres països per aconseguir molts productes i recursos que utilitzem de manera diària. Són països, a més a més, llunyans i amb economies marcades pels sous baixos, les deficients condicions laborals i l’escàs valor afegit.

Davant d’aquesta situació, tenim un repte que consisteix a crear oportunitats a casa nostra i impulsar les economies d’escala local per treure’n tot el benefici. Des de fa anys, i de manera recurrent, sentim parlar de com és d’important aquest nou concepte al qual anomenem bioeconomia circular sostenible. D’arreu, ens arriben diferents inputs, declaracions i discursos en els quals apareix i la darrera cimera    COP26 de Glasgow sobre canvi climàtic ha estat un exemple. D’una manera o d’una altra, tothom comença a ser conscient que el futur que desitgem passa per reaprofitar, valoritzar i reutilitzar tots els recursos presents a l’entorn immediat i reduir al mínim la nostra dependència. No és una tasca senzilla, perquè per abordar-la cal abans una  anàlisi profunda de l’entorn i conèixer tot el que n’hi ha a l’abast, des de matèries primeres, fins a capital humà i infraestructures. Un cop feta aquesta anàlisi, arriba el moment de dissenyar plans d’actuació i, a Alcarràs, fa molt i molt que treballem en aquesta línia mitjançant projectes com ara el Biolab Baix Segrià o el PECT Green Circular. La nostra   voluntat és assolir una transformació del model econòmic en la qual el sistema actual de producció fonamentat en combustibles fòssils i processos lineals doni pas a un altre model, on l’energia provingui de recursos renovables i els processos productius siguin circulars. Tenim al davant una oportunitat que cal aprofitar, perquè, a Alcarràs, gaudim de la sort de ser un municipi amb molts recursos naturals a l’abast per impulsar aquest canvi. Tenim, a més a més, l’ajut de la Unió Europea, la qual posa a l’abast eines i recursos per assolir aquesta modernització necessària i dinamitzar i diversificar l’economia a zones rurals com ara bona part de la nostra demarcació. És, de fet, la millor manera de  lluitar contra la despoblació del món rural.

Amb el canvi que se’ns proposa, materials que fins ara consideràvem residus   esdevenen productes de valor afegit mitjançant transformacions fetes al territori i, a casa nostra, tenim molts exemples. Un, segurament dels més inspiradors, es concreta de la mà dels nostres ramaders, els quals converteixen ja ara, i mitjançant una planta de compostatge feta realitat gràcies al seu esforç, les dejeccions  ramaderes i els residus vegetals generats per l’activitat agrícola en un compost ecològic  que es valora com a un fertilitzant idoni per a molts cultius arreu d’Europa. Alcarràs, de nou, es posa gràcies a l’empenta de les seves dones i homes al capdavant de l’avantguarda del canvi. Ho vam fer fa anys, quan va arribar l’aigua gràcies al Canal d’Aragó i Catalunya i ho fem, de nou, ara amb aquesta nova revolució verda, la qual ens porta a tothom a viure, produir i consumir d’una manera sostenible  i amb la certesa de saber que l’entorn és un recurs el qual hem de preservar.

Altres esforços, com ara el que s’impulsa des de diferents empreses per construir al nostre municipi un seguit de  plantes de producció d’energia mitjançant l’aprofitament solar o el que permetrà dotar la vila d’un centre de producció, distribució i emmagatzematge d’hidrogen verd van en la mateixa línia. Hem de produir, sí, però ho hem de fer de manera neta, amb recursos del territori i conscients que el camí del reaprofitament i la reutilització és l’únic possible si volem deixar a les generacions futures un món en el qual es pugui viure de manera digna. Com ens recorda sempre el conseller Josep Rull, la terra i el medi ambient no són una herència dels nostres pares: són un préstec que, per avançat, ens fan les nostres filles i fills i els hi hem de retornar amb interessos. Encetem una nova era i, al nostre poble, estem preparats per fer-ho: el futur d’Alcarràs és verd.

Comentaris