28.09.2022 |

La renta bàsica universal: un dret de totes les persones

L'Oficina del Pla Pilot per Implementar la Renda Bàsica Universal va ser creada el 22 de juny del 2021 amb l'aprovació del Decret 245/2021

La renta bàsica universal: un dret de totes les persones

Actualment, està en fase de proves i sembla que el 2023 serà viable. Ja era hora que després de dècades de reivindicacions ciutadanes que comptaven amb l'aval d'intel·lectuals, analistes, economistes, experts en sociologia i politologia aquesta mesura fos la principal política social d'un país com el nostre. 

La iniciativa impulsada per l'actual govern de la Generalitat de Catalunya contempla que a partir de 2023 totes les persones independentment dels seus ingressos i de la seva classe social (alta, mitja i baixa) , rebran una renda igual o superior a 940 euros pel simple fet de ser ciutadans. Aquesta mesura s'aplicarà durant el transcurs de l'any vinent.  

M'agradaria pensar que l'espècie humana en vint anys passarà de tenir una majoria de persones ocupades, amb interès per continuar cotitzant i ens convertirem en persones de l'oci i de l'entreteniment gratuït, transport públic dins del país gratuït, cada mes disposarem d'uns diners de l'estat que serviran per cobrir despeses que són necessàries per fer vida digna.  

Cal alliberar la societat de l'estrès laboral i una bona mesura seria facilitar l'accés com més aviat millor a la renda bàsica universal de 940 euros a 7 milions de persones, sense condicions de cap mena. Veig possible passar de l'esclavitud cap a un altre tipus de societat on el treball hi tindrà cabuda, però només per les persones qualificades i ben preparades podran treballar. És important, just i necessari que les grans multinacionals aportin més diners a l'estat en forma d'impostos o obres social.  

Ja era hora que les administracions es posessin d'acord per dur a terme una política social molt necessària que si es posa en marxa com solen prometre afavorirà a tota la ciutadania i no serà l'únic factor que desincentivarà el treball. El principal motiu per la qual la gent deixarà de treballar serà el fet que viurem en un sistema on la robòtica permetrà fer desaparèixer per gairebé tots els oficis.  

La renda bàsica universal hauria de ser un dret incondicional per a les persones de tot el món i la Constitució Espanyola i de l'Estatut d'autonomia de Catalunya són l'únic instrument per aconseguir perquè la RBUI d'un import mínim de 940 euros mensuals sigui un dret humà d'ara i per sempre: ha de ser intocable.  

La vida és meravellosa i seria bo que aquestes mesures socialistes en favor de la democràcia fossin aplicades en qüestió de pocs mesos perquè si no perpetuarem les crisis econòmica de la gent. 

Tot el meu suport a les persones impulsores d'aquesta iniciativa, en especial al Sergi Raventós que és el  cap de l'Oficina del Pla Pilot i a totes aquelles persones que han contribuït al fet que la renda bàsica universal estigui cada cop més a prop com a mesura, cohesió i igualtat al nostre territori. 

La renta bàsica universal: un dret de totes les persones
comentaris