Opinió

Els pressupostos 'realistes' que impulsaran l'Almenar post-COVID-19

Amb un import total de 2.968.448 €, és un pressupost que dóna continuïtat a les polítiques que s'han implementat els darrers anys pel que fa a la contenció de despesa, a les inversions, al manteniment i millora dels equipaments urbans i la xarxa de camins

El passat ple del 29 de desembre, i amb el vot a favor de tres dels quatre grups municipals (ERC, Junts per Almenar i PSC), es va aprovar el pressupost municipal per a l'any 2022.

Amb un import total de 2.968.448 €, és un pressupost que dóna continuïtat a les polítiques que s'han implementat els darrers anys pel que fa a la contenció de despesa, a les inversions, al manteniment i millora dels equipaments urbans i la xarxa de camins. Es continua amb l'increment en despesa social i en el suport al teixit associatiu alhora que s'inverteix en el creixement en la promoció turística i cultural del nostre poble.

Tot plegat, venint de dos anys marcats per la crisi de la pandèmia, suposant un vertader repte per les administracions fer l'encaix que necessita un municipi i la seva gent, amb les despeses inesperades que suposa una crisi com la covid-19.

Per això, és necessari destacar el mèrit i motiu d'orgull dels comptes d'enguany a la nostra vila. I un any més, podem dir ben orgullosos, que l'Ajuntament d'Almenar no necessita endeutar-se per finançar els seus serveis i projectes.

En l'apartat de despesa, el més destacable és la previsió de crear els següents llocs de treball: una plaça de tècnic del pla educatiu d'entorn subvencionada pel departament d'educació de la Generalitat i una nova plaça d'agutzil, que s'afegeix a la ja existent per donar millor cobertura a les necessitats que com a municipi tenim.

Altrament, per la nostra aposta ferma cap al món rural, mantenim un any més el guarda rural i seguim amb l'arranjament de camins, que tenen un impacte positiu i directe amb el sector agrícola i logístic.

D'altra banda, per tal d'afavorir l'economia dels particulars i famílies, dels comerços i de les empreses del municipi, congelem les taxes d'aigua potable, de recollida d'escombraries, cementiri i enllumenat públic. Volem remarcar, que som un dels municipis de Catalunya que paguem l'aigua més barata.

En aquest sentit, també hi ha la modernització de l'estació de bombeig de Pinyana. Una part del cost ve costejada per subvenció del PUOSC (Pla únic d'obres i serveis de Catalunya) i per front a la part restant n'hem destinat una partida.
Per enguany, també hi ha una nova partida pel manteniment integral dels aparells de climatització de tots els equipaments municipals.

En clau social, es manté la despesa en actuacions de protecció i promoció social, amb la política de treballs a canvi de llibres i es preveuen noves beques de la llar d'infants i de formació dual, per a famílies amb situació de necessitat.

La cultural, que amb la pandèmia ha demostrat ser clau tant econòmicament com socialment i de promoció turística, té, per aquest any, la previsió de realitzar-se el joc de l'Àngel. A més, es mantenen les despeses per les fires del Tastet i el Festivalent infantil que tant èxit han tingut.

En l'apartat d'inversions, continuem fent passos endavant i valents perquè el dia a dia d'Almenar sigui més amable i atractiu per a tothom. Així, hem dotat una partida per seguir amb l'ampliació de la xarxa de càmeres de seguretat als equipaments municipals.

Durem a terme la compra i l'arranjament de l'espai no urbanitzat de la placeta que hi ha al carrer Trullets, davant de l'edifici de les escoles velles. També hem dotat d'una partida per la conservació i millora de l'espai natural dels Plans de la Unilla. En aquesta actuació, remunerada en bona part per la subvenció d'espais naturals de la Diputació de Lleida, es preveuen treballs de recuperació de la bassa, instal·lació de noves caixes NIU i de nova senyalització informativa i normativa.

Pel que fa a turisme, hem assignat una partida per al projecte Paisatges de Ponent. Aquesta iniciativa, que neix fruit d'un conveni entre l'ajuntament i la Diputació de Lleida, consisteix en la dinamització turística del nostre municipi amb cartellera, senyalització, etc, dels nostres indrets històrics i naturals. Està remunerat una part per fons FEDER europeus, una altra part per subvenció de la diputació i un 25% per l'ajuntament.

Els comptes d'enguany també preveuen una partida per l'inici de la reforma de l'interior del molí fariner. És un lloc emblemàtic que volem transformar en una sala d'exposicions on poder gaudir del nostre patrimoni històric i cultural.
Per facilitar el dia a dia del veïnat, també contemplem una partida per la instal·lació de conjunts de bústies de correus en diferents entrades del municipi per als disseminats. Per una banda, creiem que d'aquesta manera els milloraríem el servei postal, i per l'altra des de correus ens avisen que és possible que tard o d'hora deixin de prestar aquest servei.

Una altra de les intervencions que hem previst realitzar, mitjançant romanent de tresoreria i subvencions de la diputació, és la millora del Carrer Trullets en el seu tram inicial fins a l'encreuament amb el carrer escoles, i de la totalitat del carrer Doctor Ballber.

I com ja sabeu, començaran les obres de la nova plaça Onze de Setembre, també fetes amb romanent de tresoreria conjuntament amb una subvenció de la diputació.

Per últim, i de nou mitjançant la subvenció del PUOSC (Pla únic d'obres i serveis de Catalunya) atorgada per la generalitat amb l'objectiu de cooperar en el finançament de les obres i serveis de competència municipal, i complementat amb romanent de tresoreria, es portarà a cap l'ampliació de l'entrada del municipi en els trams compresos entre la rotonda dels Pagesos i la rotonda de l'autovia, baixada del calvari i carrer Cerés.

Com podem comprovar, Almenar compta uns pressupostos que són realistes. Però no hem de treure el valor que té la paraula "realistes", ni menystenir-la. Més enllà que mantenim i ampliem els serveis i les inversions municipals amb l'objectiu de millorar el nostre poble, uns comptes clars, justos i "realistes", són els que responen millor a les necessitats d'un municipi i la seva gent, sense oblidar la realitat social i econòmica que vivim i treballats al màxim per fer-los eficaços i que tinguin un retorn per l'any vinent. Seguim! 

Comentaris