Opinió

Posem la salut al centre

Un dels aprenentatges adquirits amb la pandèmia que ens ha tocat viure i que, afortunadament, sembla que estem superant, és que la salut és el bé més preuat que tenim avui en dia. Sense una bona salut, la resta de coses poc importen. I respecte a la salut, una de les funcions vitals més importants que tenim els humans és la de respirar. Si no respirem oxigen no podem sobreviure. Per tant, respirar un aire net és fonamental si volem gaudir d’una bona salut.

Malauradament, a la demarcació de Ponent i més concretament a la comarca de les Garrigues, la qualitat de l’aire dista molt de ser la desitjable per diversos factors. Si analitzem els indicadors d’aquesta comarca, trobem que les xifres són de les pitjors de Catalunya. Per exemple, si ens fixem en les partícules PM10, aquest darrer any l’estació de vigilància atmosfèrica de Juneda ja ha superat diverses vegades el llindar dels 50 micrograms per metre, el que indica una qualitat deficient de l’aire. D’altra banda, si ens fixem en els indicadors d’ozó troposfèric (O3), trobem que l’estació de mesurament de Juneda també supera diverses vegades el valor objectiu recomanat, tot i que no arriba al límit de 25 superacions a l’any.

Actualment, existeix un gran malestar a la comarca per l’anunci d’un projecte privat de tractament de purins mitjançant la incineració de matèria orgànica i altres residus, tot i que l’empresa promotora encara no n’ha fet la presentació oficial. Caldrà veure en detall que és el que realment proposa aquest nou projecte, però el neguit per part dels veïns i veïnes és evident. Des de la Federació Regional de Lleida d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que cal centrar els esforços en reduir els gasos d’efecte hivernacle i no contribuir a augmentar-los, i més en una comarca tan estressada ambientalment com és la de les Garrigues.    

Tanmateix, el Govern actual de la Generalitat de Catalunya està compromès amb el medi ambient, la qualitat de l’aire i, en definitiva, amb la salut i el benestar de les persones. Per això, està apostant per rebaixar les emissions de CO2 provinents del conjunt de la indústria del territori. En aquest sentit, la creació de la Taula de la Qualitat de l’Aire de Les Garrigues, una llarga reivindicació a la comarca, ajudarà a posar llum amb dades objectives a la problemàtica actual i proposarà mesures efectives per millorar la qualitat de l’aire que respiren actualment els veïns i veïnes de les Garrigues. Aquest serà un espai de treball compartit on confluiran les institucions, les administracions locals i les entitats que vetllen per a la preservació del nostre entorn.

Així doncs, creiem que aquesta és una bona notícia pel territori i un bon punt de partida per començar a revertir la situació de la qualitat ambiental a les Garrigues i que, a més, generarà uns aprenentatges i uns coneixements que seran també extrapolables a la resta de comarques de la plana de Lleida.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya defensem un model d’economia circular on es revaloritzin els subproductes orgànics, prioritzant-ne aquells que genera el sector primari i el mateix territori, perquè deixin de ser un problema per esdevenir un recurs i una nova font d’energia renovable i contribueixin a la dinamització de l’economia local. És possible tractar les dejeccions ramaderes en el marc de l’autèntica economia circular, permetent obtenir biogàs, adobs orgànics i altres productes similars, emprant les tecnologies que ja s’utilitzen eficaçment en altres territoris.

És per això que treballem i treballarem, per una economia sostenible i posant sempre la salut al centre.

comentaris