29.07.2021 |

Dia Internacional de la Dona Rural

Dia Internacional de la Dona Rural

El 1995, en la IV Conferència Mundial sobre la Dona, organitzada per Nacions Unides a Beijing (Xina), es va aprovar instaurar el 15 d’octubre com a dia Internacional de la Dona Rural i el novembre de 2007, l’Assemblea General de Nacions Unides va declarar l’oficialitat d’aquesta celebració. Des de llavors es celebra a tot el món el 15 d’octubre com el Dia Internacional de la Dona Rural.

Aquest dia es va crear amb la finalitat de visibilitzar la contribució de les dones al desenvolupament rural, reconeixent la rellevància del seu paper en les activitats agràries, el comerç, la petita empresa, així com la importància del seu treball en l’àmbit familiar.

L’objectiu principal de celebrar aquest dia és visibilitzar la importància que mereix l’aportació econòmica, social i cultural que fan les dones en les zones rurals d’arreu del món. El paper cabdal que tenen les dones en l’agricultura, la ramaderia, l’emprenedoria rural i la fixació de la població al territori.

El paper de la dona és un element clau en el relleu generacional per a revertir la dinàmica demogràfica en les zones rurals i de cara als sectors agrari i agroalimentari.

Catalunya té al davant molts reptes de futur, entre els quals és fer front a un equilibri territorial real, que impliqui que visquis on visquis tinguis les mateixes oportunitats de fer el teu projecte de vida. Per això és del tot necessari dotar de totes les eines a les zones rurals per frenar el greu problema del despoblament i apostar fortament pel “repoblament rural” que suposi la supervivència de la major part del territori del nostre país i el paper de la dona és clau en aquest sentit, com a garantia d’arrelament al territori i continuïtat de la població al món rural. En aquest passat Debat de Política General al Parlament, s’han aprovat Propostes de Resolució en aquest sentit.

També és molt important que el Govern aposti fermament en polítiques específiques amb el compromís amb les Dones Rurals. Tant la consellera Serret, com ara la Consellera Jordà, ho han vist clar i han apostat i aposten per tirar endavant iniciatives en aquest sentit. Fa un any la consellera Serret, en la celebració d’aquest dia, va destacar que “el rol de les dones es fonamental en el sector primari i agroalimentari, que és estratègic pel país. Que sense dones, no hi ha desenvolupament rural”

Per això es va aprovar el Programa de dones del món rural i marítim 2016-2020, amb l’objectiu d’esdevenir un marc per continuar impulsant millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rurals i marítims del nostre país. Millorar les polítiques públiques que impliquen les dones rurals i incorporar la dimensió de gènere en totes les actuacions. Amb aquest programa es pretén apostar clarament per les Dones Rural i cal dotar-lo de recursos per executar-ne totes les mesures previstes.

La Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al Parlament de Catalunya i que va ser portada i suspesa en alguns articles pel Tribunal Constitucional; aquesta llei és un avanç important en fer explícit el necessari apoderament de les dones del món rural i de posar en valor el seu protagonisme en el desenvolupament rural.

Malgrat les millores que hi ha hagut en els últims anys, la igualtat entre homes i dones en el món rural no és una realitat i que les desigualtats existents massa sovint es fonamenta en estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació o en el món laboral.

Per això cal continuar celebrant dies com el Dia Internacional de la Dona Rural, per reconèixer el seu paper important i per seguir lluitant per assolir-ne tots els drets i objectius.

Dia Internacional de la Dona Rural
comentaris