Opinió

En els drets de les dones, seguim avançant!

Un any més ens trobem a 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que ens obliga a denunciar les discriminacions estructurals que encara patim les dones en el mercat laboral, tot i ficar en valor els avenços aconseguits en els darrers anys

Un any més ens trobem a 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que ens obliga a denunciar les discriminacions estructurals que encara patim les dones en el mercat laboral, tot i ficar en valor els avenços aconseguits en els darrers anys.

Les dades parlen per sí soles i són aquestes mateixes dades les que ens diuen que la taxa d’ocupació femenina és encara 10 punts inferior a la masculina, que el 75% de les dones que treballen a temps parcial són dones, que sectors com els de la neteja o les cures (sectors completament feminitzats) són precaris, que l’any 2021 el 37.8% de les dones assalariades a Catalunya van tenir ingressos iguals o inferiors al Salari Mínim Interprofessional, davant del 29.8% dels homes (al nostre país la bretxa salarial entre dones i homes és encara del 20.9%) o que a l’espai privat, tot i els avanços en la cura dels fills i filles per part de les noves generacions, el 95% de les persones que fan reducció de jornada per cura d’una altra persona, són dones.

Per contra, les dades també ens mostra la disminució de la bretxa salarial de 6 punts des del 2018, gràcies a l’increment del salari mínim interprofessional efectuat pel govern socialista de Pedro Sánchez, com també són importants mesures com la recuperació de les cotitzacions a la Seguretat Social per a les cuidadores no professionals del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència, entre altres.

Som conscients dels reptes que encara tenim per davant.  El 8 de març es sinònim de reivindicació i de lluita conjunta d’homes i dones, però també ho és de defensa dels drets conquerits davant d’una dreta que els qüestionen i no els deixen avançar.

Els i les socialistes, des de qualsevol dels àmbits i institucions que estem presents, seguirem treballant per aconseguir una societat més justa, fent de la nostra bandera la igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets de les dones.

Homes i dones plegats.  Salut i Feminisme!

Comentaris