Opinió

Polítiques feministes per aturar la violència masclista

Un any més, en la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones,  les i els socialistes apostem fermament per les polítiques feministes com eina indispensable per a aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes

Un any més, en la commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones,  les i els socialistes apostem fermament per les polítiques feministes com eina indispensable per a aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.  D’aquesta manera, continuarem implementant polítiques per a que homes i dones aconsegueixin l'equitat, la igualtat d'oportunitats i faci les dones lliures d'aquesta violència de les quals som víctimes només pel fet de ser-ho.

El masclisme se'ns presenta de moltes maneres però sens dubte la més crua de totes és la violència. Només enguany han estat assassinades 36 dones a Espanya, 5 d’elles a Catalunya. Des de l'any 2003, que és quan es comencen a comptabilitzar els assassinats per violència de gènere a Espanya,  son ja 1.166 les dones que han mort a conseqüència de la violència masclista, deixant sense mare a 26 nens i nenes durant l'any 2022 i comptabilitzant-se ja 363 des del 2013.

Segons l'últim balanç de Criminalitat del Ministeri d'Interior, a Espanya es denuncia una violació cada tres hores i mitja.  Només durant els primers 6 mesos d'enguany es van denunciar 1.211 violacions, tenint en compte que només es denuncien un 11% d'elles. Pel que fa a les edats de les víctimes i els agressors, les dades són molt preocupants. Segons l'Observatori d’igualtat de gènere de l'Institut Català de les Dones durant l'any 2022 la franja d'edat que presenta més victimització és la que va de 18 a 25 anys en un 70,4%, sent l’edat més freqüent dels agressors també dels 18 als 25 anys.  En un 80,3% dels casos, es localitza i es deté l’agressor.

Davant dades com aquestes, el Partit Socialista continua lluitant contra aquesta xacra. Hem elevat la violència de gènere a un pacte d'Estat, un acord polític i social, dotat econòmicament a través del fons del pacte d'Estat. Actualment s'està treballant en la renovació d’aquest Pacte d'Estat, actualitzant les eines de lluita contra aquesta violència i afegir les possibles noves formes de violència que es manifesten en la nostra societat. Perquè per a nosaltres, la lluita contra el masclisme és una qüestió d'Estat.

Continuarem teixint aliances entre dones i homes compromesos per tal que aquesta igualtat sigui efectiva i real.  Perquè sense drets no hi ha igualtat real, perquè sense igualtat no hi ha llibertat d'elecció, perquè només una societat en la qual les dones no pateixin violència pel fet de ser-ho, pot ser considerada completament lliure i només una democràcia lliure de violència masclista és una democràcia plena.

Comentaris