Opinió

Aposta per crear sòl industrial

Des de l'Ajuntament, entenem que cal impulsar des de la gestió pública la creació de sòl per posar a disposició dels agents econòmics, però estimulant la modalitat d’iniciativa privada actualment prevista en el POUM

La manca de sòl per acollir activitats econòmiques a Mollerussa provoca una restricció al desenvolupament tant de les industries existents com de noves implantacions. Es tracta d’una situació que des del consistori observem de fa uns anys ençà i que hem contrastat amb empreses vinculades a la ciutat quan ens presenten les seves propostes de projectes de futur.

Des de l’equip de govern municipal estem convençuts que cal impulsar el desenvolupament de terrenys inclosos en diferents sectors de sòl urbanitzable industrial, previstos al Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per pal·liar aquest dèficit. Per això, aquesta era una de les primeres propostes del nostre pla de govern en matèria urbanística per aquesta legislatura.

Els dos únics desenvolupaments de sol industrial que s’han dut a terme en el nostre terme municipal des de fa més de quinze anys han estat impulsats només per donar resposta a les necessitats de creixement d’empreses existents. Així doncs, entenem que cal impulsar des de la gestió pública la creació de sòl per posar a disposició dels agents econòmics, però estimulant la modalitat d’iniciativa privada actualment prevista en el POUM. Aquest sòl és essencial per a donar cabuda tant a noves implantacions d’activitats, siguin industrials, auxiliars o de serveis, com també com a resposta per al creixement de les indústries existents.

Per això, promourem una modificació amb l’objecte de desenvolupar conjuntament els sectors SUBd-9a i 9b, situats a l’oest del nucli urbà, entre la carretera de Torregrossa i el límit de terme amb Fondarella al voltant del sector industrial Ponent ja consolidat, amb una superfície total de 15 ha. A la tardor s’iniciaran els contactes per cercar complicitats i desenvolupar també el sector industrial SUBd-11 per donar continuïtat cap a l’oest de la zona industrial existent a la Ronda Ponent.

Hem de fer valdre la potència del sector industrial tant de Mollerussa com de la seva conurbació, en bona part lligat al sector primari que el complementa i molt arrelat al territori que li dóna resiliència enfront de situacions d’estrès com la que estem patint.

Encara que hi ha espai lliure en diferents polígons pròxims a l’A2, creiem indispensable completar el desenvolupament del sòl previst a la zona de Ponent per tenir la possibilitat d’oferir sòl per activitats econòmiques dins del nostre nucli urbà.

comentaris