28.11.2021 |

Territoris TV

Instal·lacions de l'Irta a Mas de Badia, La Tallada d'Empordà, Girona

La Fundació Mas Badia és un centre consorciat amb l'IRTA. Es tracta d'una estació experimental agrícola que té com a objectiu la realització d'activitats d'experimentació agrícola que permetin millorar i orientar l'agricultura de la província de Girona.

Les activitats de recerca de Fundació Mas Badia són l'agronomia, la producció ecològica i la bioenergia, la fisiologia post-cull, entomologia, fitopatologia, i l'ús eficient de l'aigua i fertilitzants.

Instal·lacions de l'Irta a Mas de Badia, La Tallada d'Empordà, Girona