Quins beneficis té la gestió eficient de la flexibilitat i l’agregació energètica?

‘Entra Agregación Y Flexibilidad’ treballa per fer possible la flexibilitat de ldemanda i una gestió eficient dels recursos energètics

 Quins beneficis té la gestió eficient de la flexibilitat i l’agregació energètica?
photo_camera Quins beneficis té la gestió eficient de la flexibilitat i l’agregació energètica?

La crisi energètica i climàtica a la qual ens enfrontem és cada cop més evident. Ja fa temps que des de la societat es demana un canvi real que possibiliti la transició energètica cap a un model més sostenible i eficient, però la realitat és que encara hi ha molta feina a fer per aconseguir-ho. Tot i que la Unió Europea ha fixat compromisos polítics en aquest sentit, cada país executa aquests compromisos en temps i maneres diferents. Així, una mesura que facilitaria l’ús d’energies renovables, molt més respectuoses amb el medi ambient, alhora que milloraria l’eficiència en l’ús dels recursos, passaria per donar un paper més actiu a la demanda.

Per fer això és necessari incorporar la figura de l’agregador al sistema elèctric espanyol, com ja passa en alguns països de la Unió Europea. Es tracta d’una figura que gestiona la demanda de petits i mitjans consumidors i permet una major flexibilitat energètica. Per donar resposta a la necessitat d’aquesta figura, l’any 2018 va néixer ‘Entra Agregación y Flexibilidad’, com a la primera associació espanyola que treballa per la dinamització de l’agregació dels recursos distribuïts. Però, quins beneficis aporta la incorporació d’aquesta figura al sistema elèctric?

Avantatges de l’agregació i la flexibilitat energètica 

El nostre sistema actual és poc eficient. Tradicionalment, per garantir la seguretat del sistema cal que l’oferta de l’energia sigui equivalent a la demanda. Per fer això, el nostre sistema elèctric està dotat d’una ‘sobrecapacitat’ de generació que permet assegurar l’augment de l’oferta en casos de pics a la demanda. En conseqüència, el sistema compta amb recursos de generació que habitualment no s’utilitzen i únicament es fan servir quan es produeixen pics en la demanda, donant com a resultat un sistema poc eficient. Així doncs, una possible solució a aquest problema passaria per fer més flexible la demanda i fer ús de bateries i generar energia a nivell local. Per aconseguir una incidència significativa, cal afegir al sistema un número significatiu de recursos distribuïts, i és aquí quan entra en joc l’agregador, la figura que s’encarrega de la gestió dels recursos d’aquests petits i mitjans consumidors.

Així, per exemple, els usuaris que volguessin instal·lar plaques solars podrien fer ús d’aquest servei per gestionar el seu funcionament i aconseguir una demanda més flexible i uns millors preus de l’energia.

Impediments a la flexibilitat energètica a Espanya 

Malgrat els beneficis associats a la incorporació de l’agregació al sistema elèctric, existeixen actualment a Espanya importants obstacles que dificulten l’aparició d’aquesta figura. En primer lloc, cal permetre l’agregació de recursos elèctrics distribuïts de manera que sigui possible oferir aquests serveis al sistema, per la qual cosa fer modificacions en matèria de regulació. A més, existeix un esquema de preus energètics que dificulta l’aparició de nous operadors. Aquest esquema fa que l’energia tingui un cost diferent a cada moment del dia, raó per la qual l’eficiència energètica i la gestió de la demanda són aspectes cada cop més rellevants per al consumidor. Així, l’agregador faria possible l’ús d’energia emmagatzemada durant les hores més cares, reduint la despesa dels consumidors. Per això, cal que entrin en joc operadors independents que facin d’intermediaris entre les companyies elèctriques i els usuaris per tal d’aportar flexibilitat per part de la demanda, i possibilitar la transició energètica cap a les energies distribuïdes -i renovables-.

‘Entra, Agregación y Flexibilidad’ pionera a Espanya

Així doncs, ‘Entra Agregación y Flexibilidad’ treballa per fer possible aquest canvi i donar pas a un sistema elèctric en el que la demanda tingui un paper més actiu i hi hagi, per tant, una major eficiència en l’ús dels recursos energètics. D’aquesta manera, es podria incidir de manera molt significativa en la transició cap a un model més sostenible i en última instància, en la lluita contra el canvi climàtic. A més, es podrien abaratir els costos de l’energia, cosa que actualment preocupa molt als consumidors degut a l’augment dels preus d’aquest últim any. En definitiva, ‘Entra’ és una entitat pionera a Espanya que té com a objectiu establir un marc jurídic i estratègic que faci possible la gestió eficient dels recursos energètics per tal de fer front a la crisi energètica i climàtica i a les pujades dels preus de l’energia.
 

Comentaris