26.11.2020 |
Territoris.cat

L'Ajuntament de les Borges Blanques fa front al nou escenari econòmic

El Ple extraordinari de la capital garriguenca va aprovar destinar la indemnització a percebre pels regidors de l’Equip de Goven, en concepte d’assistència a la sessió d’aquest dijous i a la Comissió Informativa prèvia, a un centre d’investigació epidemiològica lleidatà

Ple telemàtic de l'Ajuntament de les Borges Blanques
Ple telemàtic de l'Ajuntament de les Borges Blanques
L'Ajuntament de les Borges Blanques fa front al nou escenari econòmic

L'Ajuntament de les Borges Blanques va celebrar aquest dijous el primer Ple telemàtic, una sessió extraordinària que es va transmetre en la plataforma YouTube, i que va aprovar la concertació de tres operacions de tresoreria, amb diferents entitats bancàries per un import total d'1.250.000 euros.

Ple telemàtic de l'Ajuntament de les Borges BlanquesEl consistori de les Borges Blanques ha dut a terme aquesta actuació amb la voluntat de garantir la liquiditat de les finances municipals, davant de la situació d'excepcionalitat actual, causada per l'emergència sanitària pel coronavirus, i per la incertesa de la seva durada, es duran a terme tres pòlisses. Una de 250.000 euros, una altra de 600.000 euros, que absorbirà una pòlissa de 200.000 euros que ja hi havia en curs amb aquesta mateixa entitat; i una tercera operació, per un import de 400.000 euros.

L'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir ha exposat que estem patint una situació nova i amb una certa imprevisió de durada i conseqüències a curt i mitjà termini, per a la qual ens hem de preparar també en l'àmbit de la tresoreria municipal

Ple telemàtic de l'Ajuntament de les Borges BlanquesMir va afegir que d'aquesta manera, el més que previsible desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les despeses que pot determinar una manca de liquiditat temporal en la tresoreria de l'Ajuntament, ens cal poder fer efectius els pagaments ineludibles i complir amb el període mitjà de pagament a proveïdors.

Per sort, a les Borges gaudim d'unes finances sanejades i solvents, pel que esperem que amb aquestes operacions que aprovem avui, podrem fer front a les nòmines, despeses corrents i pagaments compromesos, sense afectar la qualitat dels serveis a la ciutadania.

Mir destaca que cal tenir present que la dada de l'endeutament actual, a 31-12-2019, era només del 34,83% dels ingressos ajustats, amb les pòlisses de crèdit aquesta ràtio de deute viu se situarà en el 55,9%, pel que seguim complint amb l'objectiu del deute i quedem molt lluny encara del 75% de màxim que es permet legalmentAltres assumptes de la sessió plenària

L'equip de govern del municipi garriguenc va donar llum verda a la proposta d'alcaldia de destinar la indemnització a percebre pels set regidors, en concepte d'assistència a la sessió d'aquest dijous i a la Comissió Informativa prèvia, a un centre d'investigació epidemiològica lleidatà, el que suposarà gairebé 600 euros d'aportació solidària.

Per la seva banda, els sis regidors de l'oposició han anunciat públicament que destinaran la indemnització a percebre en concepte d'assistència a la sessió d'aquest dijous a l'adquisició de dispositius per a la docència en línia o l'accés a internet de l'alumnat dels centres educatius.

La Junta de Govern Local va aprovar l'adhesió al servei de videoconferència per als ens locals, durant un termini inicial de quatre mesos i sense cost, que ha posat en funcionament el consorci Localret, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància

A més a més, gràcies a aquest nou sistema el consistori borgenc, per tal de mantenir els seus compromisos de transparència i de promoure la participació de la ciutadania en els afers públics, començar a retransmetre en directe les sessions plenàries en obert, per primera vegada a la seva història, a través del seu canal YouTube de L'Ajuntament de les Borges Blanques.

L'Ajuntament de les Borges Blanques fa front al nou escenari econòmic
comentaris