23.10.2021 |
Territoris.cat

L'Arxiu restaura documents relacionats amb la Guerra Carlina a Mollerussa

També s’han restaurat són quatre llibres de caixa dels anys 1967 a 1895 que ajuden a explicar com era la Mollerussa d’aquella època a través de les despeses que feia l’ajuntament llavors.

L'alcalde Marc Solsona i l'arxiver Josep Maria Cabau observen els docoments.
L'alcalde Marc Solsona i l'arxiver Josep Maria Cabau observen els docoments.
L'Arxiu restaura documents relacionats amb la Guerra Carlina a Mollerussa

L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell ha fet restaurar diversos documents procedents de l’arxiu municipal de Mollerussa,la majoria d'ells corresponents a la segona meitat del segle XIX que ajuden a explicar com era la ciutat llavors. Entre aquests documents destaca el corresponent a les despeses de les obres de fortificació de les muralles i la caserna l'any 1848 amb motiu de la Segona Guerra Carlina. Així mateix, també hi consta un llibre de registre on s’anotava el que els veïns de Mollerussa havien de pagar, ja fos en diners o en espècies, quan un regiment de l’exèrcit passava o s’hostatjava a la població, un llibre que registra els subministraments a les tropes des del 1967 fins al 1905.

Altres documents que s’han restaurat són quatre llibres de caixa dels anys 1967 a 1895 que ajuden a explicar com era la Mollerussa d’aquella època a través de les despeses que feia l’ajuntament llavors i documents sobre la constitució i els nomenaments dels alcaldes i regidors des dels anys 1852 a 1857.

Entre la documentació restaurada, també hi ha un plànol de gran format del túnel de Montclar, que data de 1860, i el contracte per restaurar l’aqüeducte del riu Senill a Artesa de Segre que data del 1907. Aquests dos documents formen part del fons dels Canals d’Urgell que Acudam va cedir a l’ajuntament i que es troba dipositat a l’Arxiu Comarcal.

L'Arxiu restaura documents relacionats amb la Guerra Carlina a Mollerussa
comentaris