L'INS Lo Pla d'Urgell de Bellpuig, un centre amb caràcter propi i a mida del territori

El centre educatiu ha aconseguit mantenir la seva hegemonia durant 40 anys, com a institut de secundària de dues comarques.

INTERIOR
photo_camera El centre educatiu acull alumnes de pobles tan diversos com són Ivars d'Urgell, Castellnou de Seana, Vilanova de Bellpuig, Barbens, Belianes, Preixana o els Omells.

Història del centre i oferta educativa

L'Institut Lo Pla d'Urgell de Bellpuig es va fundar l'any 1976, amb la voluntat de respondre a la necessitat educativa d'estudis de secundària, actualment dits d'ESO i Batxillerat en l'àmbit de les comarques de l'Urgell, i el Pla d'Urgell. El centre va tenir els seus inicis com acadèmia privada, però amb les necessitats educatives de la zona es va convertir en institut de secundària, essent un dels primers equipaments de la demarcació de Lleida.

El centre dirigit per Josep Mª Mir, acull en l'actualitat 430 alumnes, dels quals 80 cursen estudis de Batxillerat i la resta de l'ESO, una matrícula que l'institut ha sabut adaptar a les necessitats demogràfiques de cada moment, oferint oferta educativa, en una zona força singular per la situació històrica de Bellpuig. 

Els alumnes del centre provenen majoritàriament de les dues escoles de primària del municipi, Valeri Serra i Escola Vedruna, així com de pobles tan diversos com són Ivars d'Urgell, Castellnou de Seana, Vilanova de Bellpuig, Barbens, Belianes, Preixana o els Omells. En aquest aspecte, Josep Mª Mir, explica que "nosaltres sempre diem que tenim alumnes de dues comarques i de tres bisbats"(somriu). "Contràriament al que pugui semblar, això implica un cert esforç de coordinació, que no té un altre centre propi d'una sola comarca. El fet que els nois i noies siguin de diferents pobles o de dues comarques, fa que es treballi amb dos centres de recursos, amb dos inspectors o serveis socials, i fins al moment, cal dir que ha funcionat molt bé". En definitiva, en l'àmbit d'ensenyament, es tracta d'una subcomarca de 12.000 habitants i dóna per tenir un institut (un fet poc freqüent a Catalunya). 

L'essència i caràcter

Actualment el centre compta amb un claustre molt equilibrat, amb un total de 40 professors i amb una àmplia oferta educativa, molt ben dotada i ponderada, malgrat l'actual conjuntura econòmica.
Pel que fa als resultats externs, Josep Mª Mir explica que cal reconèixer que "en la zona educativa que es troba l'institut, hi ha una característica que facilita els bons resultats, i és que famílies i alumnes són molt homogenis, comparteixen encara uns valors com el treball, l'esforç, una idiosincràsia pròpia de la zona, amb un desig comú, que nois i noies prosperin i tirin endavant". La proximitat també és una de les particularitats del centre, ja que es considera que no hi ha d'haver murs per accedir a parlar amb el tutor per part d'un pare o una mare, facilitant el contacte en qualsevol moment, sempre que es cregui convenient. A tot això cal destacar un aplicatiu on line que facilita en tot moment la informació referent a cada alumne als seus progenitors, mitjançant una clau d'usuari i contrasenya. 

Servei de menjador i transport

A diferència d'altres centres que s'han adaptat a un horari intensiu, l'INS Lo Pla d'Urgell manté dues tardes, les de dilluns i dimarts, amb horari lectiu, per la qual cosa, compta amb servei de menjador. 
La direcció del centre ha considerat necessari mantenir aquest servei per la particularitat del seu alumnat, ja que la meitat prové d'altres poblacions.
Pel que fa als horaris, les classes comencen a dos quarts de 9 del matí, i finalitzen a les 5, els dies que hi ha classe a la tarda.

Pel que fa al transport escolar, compta amb una àmplia xarxa gratuïta, gestionada pel Consells Comarcal de l'Urgell. 

Sortides i activitats extra-escolars

El centre es caracteritza per organitzar moltes i variades sortides. Tot i que en els darrers anys les famílies han hagut de d'estrènyer els seus pressupostos, el centre considera que els seus alumnes -que viuen en una zona molt determinada i amb uns valors- han de sortir, han de conèixer altres indrets, per la qual cosa s'ha portat a terme una política d'ajustos en el preu de les sortides per tal de facilitar l'accés dels alumnes a aquestes activitats, contemplades en el programa educatiu.

Es realitzen sortides de pernoctar, de dos o de quatre dies. La sortida de Batxillerat és l'habitual d'una setmana. França, Itàlia... Són algunes de les destinacions. En matèria d'idiomes, i en relació a l'aprenentatge de l'anglès, es fan sortides d'una setmana a Anglaterra, que s'aprofita també per visitar l'entorn.

Altres punts més propers, són la costa catalana, o visites a l'entorn més immediat, en què s'opta per les sortides a l'Estany d'Ivars i Vila-sana o les visites a plantes solars, indústries, granges, etc.

Escola de Teatre

El centre compta des de fa més de 25 anys amb la seva pròpia escola de teatre, que s'ha convertit en referent a les comarques de Ponent. Dirigida per Joan Cornudella, director teatral i amb la implicació de la Montse Olivart, professora de llengua Catalana, aquesta activitat en arts escèniques ha estat un èxit de participació i fantàstica com a model, segons explica Mir. 

Activitats esportives 

L'Institut Lo Pla d'Urgell compta amb un club esportiu, creat com a associació pròpia jurídicament, essent un dels clubs esportius més veterans de la província de Lleida. 
Un treball en equip amb una junta formada per alumnes, pares i professors, que ha fet possible que la participació en competicions de l'INS Lo Pla d'Urgell hagi estat una constant. 

L'equipament

L'any 2009 es va inaugurar el nou edifici del centre, en substitució de l'antic que datava del 1976. Sortosament, el centre va poder acollir-se als últims pressupostos expansius del departament d'Ensenyament, la qual cosa va significar una millora i unes excel·lents condicions de treball, que cal afegir també un continu esperit de superació i il·lusió que defineix a aquest centre.

Aposta tecnològica

El centre disposa de fibra òptica i wi-fi, i en el camp digital, s'ha fet una aposta per la inversió tecnològica amb un esforç important en la dotació de 90 ordinadors que estan a disposició dels alumnes; també cal destacar la inversió en pissarres digitals, una finestra al món com ho anomena el seu director, que enriqueix substancialment les matèries que s'imparteixen, a partir de l'accés a enllaços a continguts d'Internet. 

Tot i la presència d'aquestes eines digitals, el paper continua mantenint una certa hegemonia, així cada alumne disposa dels seu llibre en paper i digital respectivament. Com apunta Mir, "la tecnologia és un complement però no cal caure en l'error de pensar que aquest camp ho substituirà tot, durant bastant temps conviurà encara el món nou amb el vell. No parlem de deixar de banda ni el paper, ni les llibretes, ni copiar, perquè els alumnes han d'aprendre amb les eines que tenen a l'abast; en el món de l'empresa els ho demanaran i les hauran de fer servir".

Un centre educatiu privilegiat

"L'Institut d'ensenyament secundari, situat al municipi de Bellpuig i que no ostenta una capitalitat de comarca, i amb una matrícula d'alumnes de dues comarques, hagués pogut desaparèixer en el seu moment, però aquí som", com destaca el seu director. "No tenim cap excés, les classes tenen entre 18, 20 o 22 alumnes, disposem d'una escola de teatre, club esportiu, la tecnologia més puntera disponible per a cada aula... En un centre bàsicament públic, crec que això és un privilegi envers els alumnes i les famílies", unes característiques, com apunta el seu director, que es tradueixen en un ensenyament de qualitat. 
Ser propers amb les famílies i amb els alumnes, és una constant de la política del centre. Pràcticament la taxa d'abandó no existeix, i en el cas que hi hagi algun alumne que decideixi optar per altres propostes de formació, es facilita l'accés a les proves d'accés a cicles formatius, a programes de garantia o que continuï la seva formació en centres de Mollerussa o Tàrrega. 

Pel que fa als objectius, el claustre té un pla de redacció i de lectura propi, que es fa sense suport de l'administració, però en el que creuen per al bon assoliment dels estudis. Ho ratifica el fet que en les proves externes, els resultats de l'INS Lo Pla d'Urgell són espectaculars.

La filosofia del centre és intentar que la majoria del seu alumnat aprovi el batxillerat, que tingui opcions per aprovar les proves d'accés a la universitat (PAU) o selectivitat, amb la màxima confiança, o en el seu cas, puguin accedir a cicles superiors. "Tenim 40 alumnes que són la millor gent que volen estudiar i volem acompanyar-los i ajudar-los, no escollim deixar-los en un suspens pel setembre o un torna l'any vinent, la nostra opció és endavant!" afirma Josep Mª Mir. 

"Aquesta determinació, potser va en detriment de la ràtio de mitjana que presenta l'institut respecte a altres centres. Els que som aquí sabem que això no és el més important, el que sabem és que els alumnes se'n sortiran. Si aquests han fet una bona tria, tiren endavant amb la carrera" conclou amb passió Mir.

Proximitat i actitud col·laborativa 

Els plans d'estalvi que el centre ha portat a terme en algunes àrees, ha repercutit satisfactòriament en altres, possibilitant la inversió en innovació. És el cas de les pissarres digitals que es troben a cada aula. Amb uns recursos econòmics ajustats, la tasca compartida i la visió col·laborativa, entre professors i pares, ha ajudat a fer realitat aquesta aposta en tecnologia. La compra de llibres i material, s'ha reduït de forma important, amb l'objectiu de destinar els recursos a altres accions, amb la implicació també dels professors que han dedicat part del seu temps a localitzar els continguts d'Internet necessaris per a cada assignatura. Per la seva part, cal destacar l'actitud col·laborativa entre pares i tutors, en bona harmonia amb la filosofia del centre, clau de l'èxit d'un dels centres de secundària més emblemàtics de les comarques de ponent.

+ Informació:

INS Lo Pla d'Urgell

Av. Urgell, 26 · Bellpuig · Tel. 973 32 00 83

Comentaris