Apunts de llengua

Informació sobre temes de llengua i sobre recursos lingüístics

Planell i plànol / Complet i complert

Planell i plànol 

Quan parlem de planell ens referim a un ‘indret pla i elevat’ (en castellà, altiplanicie). Plànol, en canvi, és la ‘representació sobre una superfície plana de la disposició d’una ciutat, d’un edifici, d’un parc, etc.‘. En aquest sentit, plànol és sinònim de mapa.

Van construir la casa dalt del planell

Aquell plànol del Pla d’Urgell és tan antic que no hi surt l’estany d’Ivars i Vila-sana

Vaig comprar un pis sobre plànol i ara el trobo massa petit

COMPLET I COMPLERT

En aquesta ocasió dedicarem aquest espai a parlar de lèxic. I farem referència a aquests dos termes que sovint es confonen.

Cal distingir entre la forma verbal complert -a i l'adjectiu complet -a.

Complert és el participi del verb complir i vol dir que s'ha executat una cosa, que s'ha complert.

S’ha complert el meu somni.

Fins que no hagi complert els divuit anys no es podrà independitzar.

No ha complert amb el seu deure.

Complet, en canvi, és un adjectiu de dues terminacions i significa que hi és tot, que conté tots els elements, que està sencer, ple.

Treballa a jornada completa com a monitor de la piscina coberta.

L’hotel va haver de penjar el cartell de complet.

Vam estar a la casa rural a pensió completa.